" Cimrilik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cimrilik Eden Yokluk Görür

“Ver. Sen cimrilik ederek malı tutma ki, senden de mal esirgenmesin.” (Ebu Davud)

Cimrilik elde olanın da gitmesine sebep olur

“Şüphesiz ki biz, o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da (Mekkelilere de o kıtlık yıllarıyla) bela verdik. Hani (o bahçe sahipleri) sabaha ulaşan kimseler iken, (henüz fakirler görmeden) onu(n mahsulünü) muhakkak devşireceklerine dair yemin etmişlerdi.
(İnşallah diyerek) istisna da yapmıyorlardı.
Fakat onlar, (henüz) uykuda olan kimseler iken, Rabbinden bir dolaşıcı (ateş, geceleyin) orayı (o bahçeyi) sarıverdi.
Derken (bahçe tamamen yanarak) kapkara kesildi.
Nihayet sabaha ulaşan kimseler iken; “Eğer (bahçenizi) devşirecek olanlarsanız, erken mahsulünüzün başına gidin!” diye birbirlerine seslendiler.
“Sakın, bu gün orada bir fakir yanınıza sokulmasın!” diye kendi aralarında gizli gizli konuşarak hemen gittiler.
Hâlbuki (fakirlere yardıma) güçleri yeten kişiler oldukları halde, (onları yardımdan) mahrum etmek üzere erkenden gittiler.
Fakat orayı (bahçeyi o perişan halde) gördüklerinde; “Muhakkak biz, elbette (bahçesinin yolunu şaşıran kimseleriz (herhalde yanlış yere geldik!)” dediler.
(Kendi bahçeleri olduğunu kabullenince de;) “Hayır! (O fakirler değil, asıl) biz (bu nimetten) mahrum bırakılmış kimseleriz!” (dediler.)
Onların en dengeli (hayırlı) olanı; “(Ben) size, ‘(Rabbinizi) tesbih etmeli değil miydiniz!’ demedim mi?” dedi.
(Onlar;) “Rabbimizi tenzih ederiz; doğrusu biz zalim kimselermişiz!” dediler.
Sonra bazıları bazılarına dönüp birbirlerini kınamaya başladılar.
(Nihayet) dediler ki; “Yazıklar olsun bize! Doğrusu biz azgın kimselermişiz!”
“Olur ki Rabbimiz, bize onun yerine ondan daha hayırlısını verir. Şüphesiz biz, (artık) Rabbimize (Onun rızasına) yönelenleriz!” (Kalem, 17-32)
“Allah birçok kullarına, kulların faydası için servet ihsan eder. Bu bakımdan kim cimrilik yapar, o faydaları kullara göstermezse Allah serveti ondan alır, başkasına devreder.” (Taberani)
Esma binti Ebi Bekir (ra) rivayet ediyor:
“Ver. Sen cimrilik ederek malı tutma ki, senden de mal esirgenmesin.” (Ebu Davud)

Kişi servetin de cimrilik yaparsa, Allah (cc) o serveti ondan alıp başkasına devreder

“Allah birçok kullarına, kulların faydası için servet ihsan eder. Bu bakımdan kim cimrilik yapar, o faydaları kullara göstermezse, Allah serveti ondan alır, başkasına devreder.” (Taberani)
“Allah-u Teâlâ’nın bir takım kulları vardır, öteki kulların yararına harcamak üzere kendilerine nimetler bahşetmiştir. Cimrilik yapıp sahip oldukları imkânları Allah’ın kulları yararına sarf etmezlerse, Allah nimetleri ellerinden alır, başkalarına verir.” (Müslim)

Malda cimrilik edilip zekât verilmezse, bir musibetle o mal elden alınır

“Hâlbuki zekât, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır. Zekâtı vermeyenin her
halde elinden zekât kadar bir mal çıkacak; ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet
gelip alacaktır.” (Mektubat)

Cimrilik edenin rızkı daralır

Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Esma (ra) şöyle rivayet etmiştir: Resulullah (asm) bana:
“Elindekini vermemezlik etme, rızkın daralır” buyurdu.
Diğer bir rivayette:
“İnfak et veya ver, sayma, Allah da sana sayarak verir. Verdiğini hatırında tutma Allah da sana öyle yapar” buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Dâvud) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Cimrilik Eden Yokluk Görür

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com