" Cömertlik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cömertlerin Alacağı Büyük Mükâfat

Allah'ın (cc) ahirette cömertlere vaad ettiği mükâfatlar nelerdir?

Allah (cc) Kur’an-ı Kerim’de cömertleri mükâfatlandıracağını müjdelemiştir

“Hayır namına ne verirseniz, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah’ın rızasını dileyerek verirsiniz. Evet, hayır namına ne verirseniz, onun sevabı tam olarak size ödenir. Zulüm de olunmazsınız.” (Bakara, 272)
“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak (Allah yolunda) sarf edenler var ya, işte onların Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.” (Bakara, 274)
“Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin misali, yedi başak bitiren bir danenin hali gibidir ki, her bir başakta yüz dane vardır. Allah dilediği kimseye (ecrini) kat kat (fazlasıyla) verir. Allah Vâsi’ (lutfu geniş olan)dır, Alîm (hakkıyla bilen)dir.” (Bakara, 261)
“Fakat kim (Allah yolunda) verir ve (günahlardan) sakınırsa ve o en güzel olanı tasdik ederse artık (biz) onu, en kolay olana (Cennete) muvaffak kılarız!” (Leyl,5–6–7)

Cömertler cennettedir

“Cennet cömert kişilerin yurdudur.” (İbn-i Adiyy, Dârakutnî)

Veliler cennete cömertlikleri sayesinde girmişlerdir

“Ümmetimin abdal (denilen veli) kişileri cennete namaz ve oruçla girmemişlerdir, onlar cennete nefislerinin cömertliği, sinelerinin selameti ve Müslümanlara hayırhahlıkları sayesinde girmişlerdir." (Dârakutnî)

Cennette cömertler köşkü vardır

"Cennette bir köşk vardır ki, adı Beytü’s-Seha (cömertler köşkü) dür.” (Taberani, İbn-i Hıbban)

Cömert olmayanlar cennete giremez

“Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer.” (Ebu Davud)

Her cömerdin cennete gireceği Allah katında kesindir

Ebu Hureyre’den (ra) Allah Resulü (asm);
“Haberiniz olsun ki; her cömerdin cennete gireceği Allah katında kesindir. Ve ben buna garanti veriyorum. Dikkat ediniz! Her cimrinin cehenneme gireceği de yine Allah katında kesindir. Ve ben buna garanti veriyorum.” buyurdu. Ashap;
“Ya Resulullah! Cömert kimdir? Cimri kimdir?” diye sordular. Allah Resulü (asm);
“Cömert, elinde olan malından Allah’ın hakkını ödeyen kimsedir. Cimri ise, Allah’ın hakkını vermeye yanaşmayan ve Rabbine karşı (âdeta) cimrilik eden kimsedir. Haramdan kazanıp, savurganca harcayan kimse de cömert değildir.”
(Esbehânî)

Cömertlik, cennet ağaçlarından bir ağaçtır

“Cömertlik, cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Onun dalları yere sarkıtılmıştır. Bu bakımdan onun dallarından birine yapışan bir kimseyi o dal cennete doğru götürür.” (İbn Hıbban / İhya’u Ulum’id-Din)

Cömertlik cennete götürecek bir ameldir

Mikdam b. Şureyh babasından, o da babasından rivayet ederek şöyle diyor:
“Hz. Peygamber’e(asm) “Beni cennete götürecek bir amele muttali kıl!” deyince, cevap olarak “Muhakkak ki yemek yedirmek, selamı yaymak ve güzel konuşmak mağfireti gerektiren hasletlerdendir” buyurdu.
(Taberani / İhya’u Ulum’id-din) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Cömertlerin Alacağı Büyük Mükâfat

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com