" Kader " 2 yorum

 

 Allah Neden İnsanlar Arasındaki Savaşlara Karışmıyor?

Allah (cc) neden insanlar arasındaki savaşlara karışmıyor? Mesela Gazze’de ve birçok yerde neden milyonlarca insan vahşice öldürülüyor?

Kim suçlu!?

Bir düşünelim! Bir komutan askerlerini en son sistem silahlarla donatsa, daha sonra bu askerler düşmanla karşılaşsalar fakat askerler ellerindeki bu silahları kullanmasalar ya da kullanmayı beceremeseler, sonunda düşmana mağlup olsalar suç komutanın mıdır? Askerler; “Komutan bize niçin yardım etmedi, etmiyor?” Demekte haklı olabilirler mi?
Dünyada Yahudiler'in toplam nüfusu sadece; 20 milyon. (5 milyonu İsrail, 5 milyonu Amerika, 10 milyonu ise diğer ülkelerde dağınık bir şekilde...)
Dünyada Müslümanlar'ın toplam nüfusu ise; 1,5 milyar.
En büyük ekonomik güce sebep olan petrolün büyük bir kısmı, İslam ülkelerinden çıkıyor. Fakat 3,5 milyon Yahudi, Müslümanlar'ı katlederken 1,5 milyar Müslüman seyrediyor! Sonra soruyor: “Allah (cc)Müslümanlar'a niye yardım etmiyor?”
Bu durumda Allah’ı suçlamaktan utanıp, kendimizi suçlamamız daha doğru olmaz mı?
Belki desorulması gereken asıl soru; “Neden dünyada 1,5 milyar Müslüman varken, Gazze’de ve birçok yerde milyonlarca insan vahşice öldürülüyor?!” değil midir?

Dünya cennet değildir!

Dünyada savaşlar, zulümler, haksızlıklar, ölümler, bela ve musibetler süre gelmektedir. Çünkü dünya cennet değil. Savaş, felaket ve hastalık gibi sıkıntılar olmasaydı dünya, dünya değil cennet olurdu. O zaman insan da imtihanda olmuş olmazdı. Halbuki insanlar dünyada bir imtihan için bulunmaktadırlar. Cennete layık olup olmayanlar test edilmektedir.Bela ve musibetlerin olması bu imtihanın gereğidir. Arzu edilen, hayali kurulan keder ve zulmün olmadığı cennet âlemine insan layık olduğu takdirde gidecektir.

Allah (cc)çalışana verir!

Allah’ın dünyadaki bir kanunu da çalışana vermesidir. Kur'ân'da; “İste kulum vereyim.” (Mü'min, 60) buyrulmuştur.Kim ne isterse Allah (cc)onu verir. İyilik ve hayır için çalışana iyilik ve hayırları yaratır, zulüm için çalışanların zulümlerini çoğaltır.
Ne yazık ki, günümüzde Müslümanlar'da ileri derecede tembellik ve nemelazımcılık mevcut. Müslümanlar iman, İslam ve barış için ne kadar çalışırlarsa Âlem-i İslam’ın üzerindeki bu sıkıntılar, mazlumların ölümleri okadar kısa zamanda son bulabilecektir. Şu an apaçık görüyoruz ki ahlaksızlar, inançsızlar Müslümanlar'dan çok daha fazla çalıştıkları için neticeyi onlar almaktadırlar.

Allah (cc), zalimlere mühlet verir, ihmal etmez!

Allah (cc) zalimleriçin, acele etmez. Çünkü inkâr edenler için sadece dünya lezzetleri vardır, ebedi cennet onlar için söz konusu değildir.Allah (cc), tevbe edip hidayet bulmaları için merhametinden onlara mühlet vermektedir.
Fakat Allah (cc) zalimlere mühlet veririhmal etmez! Haksızlıklara ve zulümlere, geçici olarak müdahale etmeyen İlahî adalet, Mahkeme-i Kübra’da tam olarak tecelli edecektir.

Musibetler mü’minlerin günahlarına kefarettir

Küçük meseleler yerel (alt) mahkemelerde, büyük suçlar ise yüksek ceza mahkemelerinde halledilir.
Allah (cc), merhametinden dolayı, Müslümanlar'ın işlediği günahlara karşılık onlara bu dünyada musibet verir, cehennem azabından kurtarır. Çektikleri musibetleri ve gördükleri zulümleri günahlarına kefaret yapar. Zalimlerin büyük suçlarının muhakemesi ise Mahkeme-i Kübra'ya havale edilmektedir.

Savaş gibi bazı musibetler insanlara “bedel” olarak gelir

Sadece görmüş olduğumuz olaylara bakıp,İlahî kaderiyargılamak adaletsizliktir. Çünkü insan gördüğü olayların geçmiş ve gelecekle olan alakasını kuracak bir ilme ve güce sahip değil. Allah'ın ilmi ise, tüm zaman ve mekânları kuşatır. Tüm zaman ve mekânlar Allah (cc)için bir an(ın içi) hükmündedir. Dolayısıyla Allah (cc), geçmiş ve geleceği bilir ve ona göre muamele ederek asıl adaleti gösterir.
Küçük bir misal:
Hırsız olmadığı halde hırsızlıkla suçlanan bir kimse bize göre haksızlığa uğramıştır. Halbuki o kişinin, bizim bilmediğimiz geçmişte yaptığı bir suçu vardır. İşte, Allah (cc) onu bilir ve ona göre hükmeder. Yani insanların zulüm olarak gördüğü olaylarda, aslında kaderin tam bir adaleti gerçekleşmektedir.
Bu durum, musibetin “bedel” yani karşılık olarak gelmesi şeklinde de ifade edilir. Özellikle de Allah (cc) Müslümanlar'ın işlediği bir takım hata ve günahlarına bedel, merhametiyle bu dünyada musibet vererek onları cehennem azabından azad eder.

Allah (cc), savaşlarla Müslümanlar'ı ikaz ediyor!

Musibetler İhtar-ı İlâhi'dir. Allah (cc) mü’min kullarını günahlardan uzaklaştırmak için bir musibet taşıyla ikaz eder. Böylece o musibetle kullarını yapabileceği pek çok yanlıştan vazgeçirir.
İslam alemine yapılan zulümlere Allah (cc) izin veriyor çünkü Müslümanlar dinlerini gerektiği gibi yaşamamaktadırlar. Müslümanlar İslam kardeşliğinin gereği olan dayanışma halinde değiller.Allah (cc)bu durumdan elbette razı değil. Müslümanlar'ın birlik ve beraberliğinin temin edilmesi için gayrette bulunmayan ve dünyaya dalmış İslam âlemini Allah (cc), zalimlerin elinden gelensavaş ve zulümlerle ikaz ediyor.

Allah (cc)Yahudi milletini hiçbir zaman muzaffer etmemiştir!

Allah (cc), Yahudileri hiçbir zaman amaçlarına ulaştırmayacağınıMaide suresi, 64. ayetle bildirmiştir. Yahudiler lanetlendiklerinden itibaren hiçbir zaman, hiçbir yerde planladıkları neticeye ulaşamadılar. Kutsal toprakları da ele geçirmelerine Allah (cc) izin vermeyecektir. Onlar istediklerini elde edemezler ama yeryüzünde fesat çıkarmaya devam ederler. Müslümanlar'a düşen, İslam’ı hakkıyla yaşayıp İslam kardeşliğini oluşturmakla onların bu fesatlarına fırsat vermemektir.
“Yahudiler: "Allah'ın eli bağlıdır (cimridir)" dediler. (Haşa!) Dedikleri yüzünden ( hayırlı işlerde) elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Bil'akis O'nun iki eli de açıktır, dilediği gibi dilediği kimseye karşılıksız verir. And olsun ki Rabb'inden sana indirilen şeyler, onlardan bir çoğuna azgınlık ve küfrü arttıracaktır.
Aralarına kıyamet gününe kadar (devam edecek) düşmanlık ve kin bıraktık. Ne zaman harb için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürmüştür. (Onları muvaffak kılmamıştır.) Buna rağmen Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışırlar. Halbuki Allah, fesat çıkaranları sevmez.”
(Maide, 64)

Savaş, Müslümanlar'a şehadet makamını kazandırır

Cenab-ı Hakk zalimin zulmüne düşmüş mü’minleri, masumlar ve şehitler zümresine dahil eder. Onlar, ölüm acısı duymadan ve cehenneme uğramadan cennete giderler. Yetmiş kişiye de şefaat edip, onları da cehennemden kurtarırlar. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Allah Neden İnsanlar Arasındaki Savaşlara Karışmıyor?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
adile "27.9.2011 09:59" tarihinde demiş ki:
çok güzel bir cevap teşekkür ederim
habibe aksoy "5.12.2011 18:38" tarihinde demiş ki:
çok güzel cevaplamışsınız teşekkür ederim

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com