" Kur'an-ı Kerim " 6 yorum

 

 Kurân-ı Kerim'in Ayet Sayısı

Kurân'ın 6666 ayet değil daha az olduğu söyleniyor. Ayet ekleme veya çıkarma söz konusu olabilir mi? Bunu izah eder misiniz?

Kurân’ın kaç ayet olduğu hususunda âlimler arasında ihtilaf vardır. Fakat bu ihtilaf sadece numaralandırma hususundadır. Kurân’ın tümü için her hangi bir ihtilaf mümkün değildir.

Numaralandırmadaki ihtilaf sebepleri

Bazı âlimler, bir kısım uzun cümleleri iki-üç ayet saymışken, bazısı tek ayet kabul etmiştir. Yine Şafiî âlimleri besmele-i şerifi, başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde Hanefi âlimleri besmeleyi ayrı bir ayet olarak saymışlardır. Sure başlarındaki “yasin, ha mim” gibi huruf-u mukattaa için de benzer durum geçerlidir.
Âlimlere göre Kurân’daki ayetlerin sayısı:
İbn-i Abbas: 6616
Nafi: 6217
Şeybe: 6214
Mısır âlimleri: 6226
Arap dili ve edebiyatında dâhi olan belâgat âlimlerinden Zemahşeri ise; Kurân’ın 6666 ayeti olduğunu söyler.
Hicri 13. asrın müceddidi son müceddid Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de 6666 görüşündedir.
“Kurân’daki ayetlerin toplam adedi 6666 olması ve şu geçen 89’uncu sayfada mezkûr Esma-i Hüsna'nın
adedi altı rakamıyla alâkadar bulunması, ehemmiyetli bir sırra işaret ediyor; şimdilik gizli kaldı.” (Mektubat)
Büyük imamlardan İbn-i Huzeyme, “En-Nasih ve'l Mensuh” isimli kitabında, “Kurân'ın i’caz-ı adediyeti” bahsini işlerken bu 6666 mevzuunu şöyle açıklamıştır:
Va’d (söz verme) ayetleri: 1000
Vaid (ceza ile tehdid etme) ayetleri: 1000
Emir ayetleri: 1000
Nehy (yasaklama) ayetleri: 1000
Haber ve kasas (kıssa) ayetleri: 1000
Misal ve ibret ayetleri: 1000
Ahkâm (hüküm) ayetleri: 500
Dua ve tesbih ayetleri: 100
Nasih ve mensuh (hükmü kaldırılmış) ayetleri: 66 olmakla birlikte toplam 6666 ayet olduğunu bildirmiştir.
Osmanlı'nın büyük âlimlerinden olan Şeyhulislam İbn-i Kemal Hazretleri de bir manzumesinde şöyle der:
Bilmek istersen eğer sen aded-i ayatı
Cümlesi altı bin altı yüz altmış altı.
Binidir vad beyanında anın, bini vaid
Binidir emr-i ibadet, bini nehy-ü tehdid,
Bini emsal-ü berdir, bini ahbar-u kasas
Beş yüz ayatı helal ile harama muhtass.
Buldu yüz ayeti tesbih-u duada çü rüsuh,
Altmış altısı dahi ayet-i nasihu mensuh. (M. Asım Köksal, İslam Tarihi)
Sonuç olarak:
“Kur'ân 6666 ayettir” ifadesi bu bilgilere dayanarak söylenmektedir. Fakat günümüzde Kûfelilerin görüşünün kabul görülmesiyle tüm Kur'ân-ı Kerimler 6236 ayettir. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Kurân-ı Kerim'in Ayet Sayısı

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
sultan "19.12.2011 17:16" tarihinde demiş ki:
ister 6666 ayet ister6616 önemli olan bu emredilenleri uygulamak... açklamalarınız içinde ayrıca teşekkür ederim..
Abdullah "31.12.2011 07:32" tarihinde demiş ki:
Allah, aramızdan alimleri almasın.Amin
Cemre "7.1.2012 17:57" tarihinde demiş ki:
Hımm ßunları Bilmiyordum Saolun ALLAH Razı Olsun SAğolun
güven "6.2.2012 17:54" tarihinde demiş ki:
önemli olan mesajı doğru ve eksiksiz bir şekilde anlamak araştırmadan kulaktan dolma fikirlerle hareket etmemek lazım. Allah razı olsun sizden...
farukcan "11.2.2012 22:38" tarihinde demiş ki:
çok sağalun benim performans ödevime yardımcı oldunuz
bekir "15.3.2012 06:19" tarihinde demiş ki:
tüm alimlerden allah razı olsun hepisine de saygı duyuyorum önemli olan kuranı kerime göre yaşamak

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com