" Mübarek Geceler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cuma günü içinde duaların kabul olduğu vakit ne zamandır?

Cuma günü içinde duaların kesin kabul olduğu bir vakit var deniliyor. Bu doğru mudur? Varsa ne zamandır?

Cuma gününde, duaların kesinlikle kabul olunduğu bir vakit gizlidir

Hz. Ebu Hureyre (ra): "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm cum'a gününden bahis açıp dedi ki: "Onda bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah (cc)kendisine mutlaka verir." Bunu söylerken (Resulullah) eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu." (Buhari, Müslim, Nesai)

“Saat-i icabe bana unutturuldu”

Ebu Hureyre (ra) demiştir ki: "Saat-i icabenin hangi saatte olduğunu Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’den (asm) sorduk. Bize:
“Bu saati ben biliyordum. Lakin sonradan Leyle-i Kadir bana unutturulduğu gibi bu da bana unutturuldu.” buyurdu."
(Tecrit Tercümesi)

Bu vakit bir rivayette şöyledir:

Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş'ari’den (ra) naklediyor: "Resûlullah’ın (asm): "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim." (Müslim, Ebu Davud)

Başka bir rivayette ise;

Cumadaki duaların kabul olma saati, Kadir Gecesi, yapılan iyiliklere en az 10 katı verilerek 700 ve katlarıyla sevap verilmesi Allah'ın biz Müslüman kullarına verdiği sayısız imkân ve fırsatlardan bazılarıdır. Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.(Riyazu’s-Salihin)

Cuma günündeki bu saatin gizli kalışının hikmetlerinden biri;

Cuma gününün diğer saatlerini de kıymetten düşürmemek ve her saatine aynı ehemmiyeti vererek geçirmek içindir.
İcabet saatinin gizli kalmasının hikmetlerinden birini Bediüzzaman Hazretleri şöyle açıklıyor: “İnsanlarda veli, cumada dakika-i icabe, Ramazan’da Leyle-i Kadir, Esma-i Hüsna’da İsm-i Azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair efrad dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir.” (Mektubat, 464) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Cuma günü içinde duaların kabul olduğu vakit ne zamandır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com