" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Bu Zamanda Neden Peygamber Yok?

"Bugün, sizin için dininizi kemâle erdirdim ve size nimetimi tamamladım." (Mâide, 3)

Son peygamber Hz. Muhammed’in (asm) getirdiği İslam dini, evrensel bir dindir

Kur'ân ve İslam her asrın ihtiyacına cevap verecek hükümlere sahiptir. Dolayısıyla ne teknolojinin ilerlemesi ne de çağın değişmesi kıyamete kadar bir başka peygamberi gerekli kılmaz.
İslamiyet’ten önceki dinler, sadece belli bir zamana ve belli bir kesime hitap ettiği için o dinlerden sonra başka bir peygambere ve şeraite ihtiyaç duyulmuştur.
İslam dinini son din yapan ise evrenselliğidir. Yani hukuk ve ahlâk ilkelerinin ve dünya görüşünün, insanın fizyolojik ve psikolojik yapısına tam anlamıyla uygun olmasıdır.

Son peygamber Hz. Muhammed’in (asm) tebliğ ettiği Kur'ân, teknolijinin üstadıdır

Günümüzün teknolojisi Kurân’ın gösterdiği ve işaret ettiği pek çok harika buluşları henüz ortaya çıkarabilmiş değildir ki yeni bir din, yeni bir peygamber talep edilsin… Mesela Neml suresinde “Hz. Süleyman’ın vezirinin Belkıs’ın tahtını bir anda Yemen’den Şam’a getirdiği” haber vermiştir. Bu ayet ile Kur'ân, ulaşımdaki son nokta olan ışınlamaya işaret etmiştir. Modern teknolojinin henüz yetişemediği daha pek çok gelişmelere Kur'ân önderlik eder.

Son peygamber Hz. Muhammed’in (asm) her asırda varisleri olan mücedditler bulunur

“Allah (cc) her yüz sene başında bu dini tecdid etmek (yenilemek) için bir mücedditi gönderir (insanlar içinden çıkarır).” (Beyhakî)
Peygamber Efendimiz'den (asm) sonra gelen bu mücedditler yazdıkları eserler ve yaptıkları icraatlarla İslam dinine gelecek zararlara mani olmakla birlikte bulundukları asrın bütün İslamî meselelerine çözüm getirirler.
Allah’ın Peygamber’i (asm) Muaz bin Cebel’i Yemen’e gönderdiğinde “Sana bir mesele getirilirse onu nasıl halledeceksin?” diye sordu. Muaz “Allah’ın kitabıyla hükmedeceğiz” dedi. Hz. Peygamber (asm) “Eğer Kitabullah’da bulamazsan?” dedi. Muaz “Allah Resulü'nün (asm) sünnetiyle hükmedeceğim” dedi. Hz. Peygamber (asm) “Eğer sünnette de bulamazsan?” dedi. Muaz “O zaman ictihad ederim ağzımı kapayıp duramam” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) elini Muaz’ın göğsüne vurdu ve “Hamd o Allah’a (cc) mahsusdur ki, Resulünün elçisini, Allah Resulünün (asm) istediği gibi hareket etmekte başarılı kılmıştır” dedi. (Hayatü’s Sahabe-Kândehlevî)
Bunun gibi her asırda peygamberin varisi vazifesinden bulunan mücedditler, ictihad etme yetkisine sahiptirler. Ümmetin müşkil meselelerine Kur'ân ve sünnetten aldıkları dersle çözüm ortaya koyarlar. Mücedditlik meselesi sadece İslam dininde mahsus bir durumdur. Bu, İslam’ın evrenselliğine delil olduğu gibi Allah'ın (cc) bu dini kıyamete kadar geçerli kıldığının ve bir daha peygamber göndermeyeceğinin de delillerinden gösterilebilir. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Bu Zamanda Neden Peygamber Yok?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com