" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamberimiz (asm) cinlerle görüşmüş müdür?

Hz. Muhammed (asm) cinlerle görüşüp onlara ders vermiş midir?

Hz. Muhammed (asm) insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Cinlerle görüşüp onlara ders vermiştir.

(Ey Resûlüm!) Deki: “Bana vahyolundu, şu şübhesiz ki, cin’lerden bir topluluk (ben Kur'ân okurken) dinlemiş de: “Doğrusu biz harikulade bir Kur'ân dinledik!) demişler. (Ve demişler ki:) “(O Kur'ân) doğru yola götürüyor; artık (biz de) ona iman ettik. Ve Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız!”(Cin, 1-2)
Ebu Nuaym der ki: Cinlerin heyet halinde gelişleri ve Müslüman oluşları, aynen insanların heyetler halinde gelişi ve Müslüman oluşu gibi olmuştur. Bölük bölük ve kabile kabile gelip Müslüman olmuşlardır. Gerek Mekke devrinde, gerekse Hicretten sonraki Medine devrinde, bu böyle olmuştur. (Suyutî)
Hz. Ömer (ra) demiştir ki: “Biz Resul-i Ekrem’in (asm) yanında iken, ihtiyar şeklinde elinde bir asâ, “Hâme” isminde bir cinni geldi, iman etti. Resul-i Ekrem (asm) ona kısa surelerden birkaç sureyi ders verdi. Dersini aldı gitti.”(Eş-Şifa)
Bilal bin el-Haris demiştir ki: “Biz peygamber (asm) ile birlikte seferde idik. Nihayet Arc kasabasına yaklaştığımızda, bazı adamların kavga ve gürültülerini duydum. Fakat kendilerini göremedim. Tabi ne oluyor acaba diye, hayret ettim. Peygamberimiz (asm) ise bize bunu şöyle açıkladılar: Yanıma sokulan cinlerin mü’minleri ile müşrikleri kavga ediyorlar ve kendilerini, bir yere yerleştirmemi istiyorlardı. Ben de, Arz’ın yüksek yerlerine mü’minlerini, çukur yerlerine de müşriklerini havale ettim.” (Suyutî) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Peygamberimiz (asm) cinlerle görüşmüş müdür?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com