" Peygamberler " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber Efendimiz'in (asm) Vefatından Sonra Meydana Gelen Mucizeler

Peygamber Efendimiz'in (asm) hayatta iken gelecekten verdiği haberler vefatından sonra vuku bulmuştur. Bunlar Peygamberimiz'in (asm) gaybî mucizeleridir...

Hz. Hüseyin’in (ra) Kerbela’da katledileceğini haber vermesi

Hz Ali’den (ra) rivayet edilmiştir ki; ‘Ya Resulallah (asm)! Sizi üzen ve kızdıran bir kimse mi oldu? Hayır’ dedi. ‘Ama niçin gözleriniz yaşlı?’ dedim. Dedi ki: ‘Şimdi Cebrail (as) yanımdan kalktı, bana dedi ki: Hüseyin (ra) Fırat nehri kenarında katledilecektir" (Müsned-i Ahmed 1/85, 3/242 ve 256, 6/294)
Peygamber Efendimiz'in (asm)verdiği bu haber elli sene sonra aynen vuku bulmuştur.

İstanbul’un Müslümanlar tarafından fethedileceğini haber vermesi

Kesin bir rivayet ile haber verilmiştir ki; “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fethedecek kumandan ne güzel bir kumandan ve onun ordusu ne güzel bir ordudur.” (Müstedrek-ül Hâkim 4/422 Abdullah bin Bişr El-Ganevi’den rivayet…)

Peygamber Efendimiz’in (asm) verdiği bu haber dokuz asır sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilmiştir.

Hz. Osman’ın (ra) şehit edileceğini haber vermesi

“Ya Osman! Sen Kurân’dan Bakara Suresi'nden okurken katledileceksin.” (Tarih-ül Hülefa-Suyûtî 152)

Hz. Osman (ra) aynenPeygamber Efendimiz'in(asm) haber verdiği şekilde şehit edilmiştir.

Peygamber Efendimiz'in(asm) en büyük mucizesi Kurân'dır. Dolayısıyla Kurân’ın gelecekten vermiş olduğu her haber Hz. Muhammed’in (asm) mucizesi hükmündedir.

“(Ey Firavun!) Bugün artık senin (boğulan) cesedine necat (kurtuluş) vereceğiz (sahile atacağız) ki arkandan gelenlere bir ibret olasın!” (Yunus, 92)

Kur'ân denizde boğulan Firavun'un cesedinin bozulmayacağına ve gelecekte insanlara ibret olsun diye bulunacağına işaret eder.

Firavun'un cesedi Süveyş kanalı açılırken Kızıldeniz sahilinde küçük bir tepecikte kumlar arasında İngiliz araştırma ekibi tarafından bulunarak İngiltere'ye götürülmüştür. Hâdisenin olduğu zamandan günümüze kadar üç bin yıl geçmiş olmasına rağmen, Firavun'un vücudu bozulmamış haliyle secde eder vaziyette Londra’daki meşhur British Museum'da halen sergilenmektedir.

“Yanında kitaptan bir ilim bulunan zat (Âsaf bin Berhıya) : ‘(Senin) göz açıp kapaman (esnasında, henüz nazarın) sana dönmeden önce, ben onu sana getiririm’ dedi.” (Neml, 40)

Bu ayet Hz. Süleyman’ın (as) vezirinin Belkıs’ın tahtını Yemen şehri Sana’dan Şam’a getirdiğini anlatır. Ayet, cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik aletlere işaret ettiği gibi ses, görüntü hatta maddenin ışınlanmayla nakil edileceğine de işaret eder. Bugün bu ayetin işaret ettiği ‘eşyanın aynen nakli’ henüz gerçekleşmese de, çalışmaları yapılmaktadır.

Peygamber Efendimiz’in (asm) sünneti seniyyesinin terbiyesiyle yetişen milyonlar velilerin göstermiş olduğu her kerametPeygamberimiz'in (asm) mucizesi hükmüne geçer.

Peygamber Efendimiz'den(asm) ders alarak yetişen Hz. Ali (ra) ve Hz. Abdulkadir Geylanî Abbasî Devleti’nin Cengiz Han ve Hülâgü tarafından ortadan kaldırılacağını haber vermişlerdir.

Hz. Ali’nin (ra) haberi Ercüze Kasidesinde geçer. Bir kısım Arapların (haricilerin) kendisine karşı isyanlarından hiddet ederek “Dokuz karn sonra doğu kavimleri Arapların üzerine hücum edecek. Galip gelip Arapları hayvan gibi kesecek. Öyle müthiş fitneler ve karanlıklı musibetler ki, en karanlıklı gecelerden daha ziyade karanlık olacak.” demiştir. (Mecmuatü'l Ahzap)

Bu hadise aynen haber verildiği gibi 1228 tarihinde vuku bulmuştur. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimiz'in (asm) Vefatından Sonra Meydana Gelen Mucizeler

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com