" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cennette herkesin aynı yaşta olması sorun teşkil etmez mi?

Ahiret hayatında herkes aynı yaşta mı olacak? Cennette herkes aynı yaşta olursa anne, baba, dede gibi büyüklükle ayrılan noktalar nasıl ayırt edilecek?

Cevap:

“Cennetlikler cennete kılsız, tüysüz sürmeli otuz veya otuz üç yaşlarında olarak gireceklerdir.” (Müsned)
"Bir kimse cennetlik olarak ölünce, büyük veya küçük, yaşı ne olursa olsun, otuz yaşında bir kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş ebediyen değişmez. Cehennemlikler için de durum böyledir." (Tirmizi)
Hadis-i şeriflerden cennet hayatında herkesin yaşının eşit olacağını öğrenmekteyiz.
Anne, baba, dede, amca ifadeleri hürmet hislerini gerekli kılar. Ancak hürmet etmek için yaşın büyük olması bir gereklilik değildir. Mesela Efendimiz’in (asm) kaç yaşında olduğu Hz. Ebubekir’e (ra) sorulduğunda;
“Ben ondan yaşlıyım, fakat O (asm) benden büyüktür.” cevabını vermiştir. Dünyada yaş itibariyle küçük olduğu halde hürmeti hak eden kimselere hürmet göstermekten lezzet alındığı gibi, cennette de hürmete layık kimselere hürmet edilecek ve bundan çok büyük bir lezzet alınacaktır.
Nitekim dünya cennetin numunesidir. Dünyada teyze, hala ve amcalarıyla aynı yaşta hatta onlardan daha büyük olan yeğenler görmekteyiz. Bir kimsenin amcasının kendisinden küçük olması onun amca olma vasfından hiçbir şey eksiltmez.
Ayrıca dede, hala, teyze gibi kelimeler soy ağacımızın gerektirdiği kavramlardır. Dünyada söylemiş olduğumuz bu hitaplar bizim hafızamıza yer etmektedir. Cennette de Allah’ın (cc) ‘Hafiz’ ismini taşıyan hafızamızda bulunan bu kavramları, bizimle yaşıt olmalarına rağmen onlara söylememiz muhtemeldir.
“Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez.” (Neml, 65) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Cennette herkesin aynı yaşta olması sorun teşkil etmez mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com