" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber Efendimiz’in (asm) anne-babası ehl-i necat mıdır?

Peygamber Efendimiz’in (asm) anne-babası kurtuluşa eren kimselerden mi olmuştur? Ehl-i necat mıdır?

Cevap:

Peygamber Efendimiz’in (asm) anne ve babası ehl-i necattır
Asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyurmuştur:
“Resûl-i Ekrem’in (asm) peder ve vâlideleri ehl-i necâttır ve ehl-i Cennettir ve ehl-i îmândır. Cenâb-ı Hak, Habîb-i Ekreminin mübârek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendâne şefkatini elbette rencide etmez.” (Mektubat)
“(Biz) bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azâb ediciler değiliz.” (İsrâ Sûresi, 15) sırrıyla fetret devrinde yaşayan insanların dinin teferruatları sebebiyle hatalarından ceza görmeyeceklerinde bütün alimler fikir birliği içindedir. Hatta İmam-ı Şafi ve İmam-ı Eş’ariye göre imanın usullerinde bulunmayıp küfre de girse yine selamettedir, mes’ul olmaz. Çünkü Allah’ın, insanları emir ve yasaklarına uygun hareket etmekle vazifelendirmesi ancak peygamber göndermesiyle mümkündür. Hem de mesuliyet olabilmesi için peygamber gönderilmiş olduğunun bilinmesi ve peygamberin vazifesinin önemi anlaşılması gerekir.
Geçmişte gelen peygamberlerin dinlerini anlatması gaflet ve zamanın geçmesi sebebiyle gizli kalırsa ve anlaşılmazsa ehl-i fetret zamanında yaşayan kimseler o hakikatlerden mesul tutulmaz.
Eğer fetret devrinde yaşayanlar geçmiş peygamberlere tabi olursa sevap görür, olmazsa azab görmez. Çünkü hakikat gizli kaldığından iman için delil olamaz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimiz’in (asm) anne-babası ehl-i necat mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com