" Allah (cc) " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Allah (cc) nurdan mıdır?

Allah (cc) için "Nurdandır" demek yanış olur mu?

Cevap:

"Allah, göklerin ve yerin Nûr’udur. O’nun nûrunun misâli, içinde lâmba bulunan bir kandillik gibidir. O lâmba bir cam içindedir. O cam da, sanki inciden bir yıldızdır; bu lâmba, ne doğuya ne de batıya nisbeti olmayan mübârek bir ağaçtan, zeytin ağacından (çıkan yağdan) yakılır; onun yağı, nerede ise kendisine ateş değmese bile ışık verecek! Nûr üstüne nûrdur. Allah, dilediği kimseyi nûruna hidâyet eder. İşte Allah, insanlara böyle misâller getirir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir." (Nur, 35)
Cenab-ı Allah'ın 99 esma'ül hüsnasından birisi de "Nûr" ismidir. Allah (cc) nurundan tüm mahlukatı yaratmıştır.
Cenab-ı Hakk'ın muhakkak benzersiz bir nuru vardır. Fakat yarattığı mahlûkata asla benzemediği için Allah (cc) nurdandır demek doğru olmaz. Nitekim melekler nurdan yaratılmış mahlûklardır. İnsan aklı Cenab-ı Hakk'ın zatını tasavvur edemez.

Allah (cc) kâinattaki hiçbir mahlûka benzemediği için insan aklı dünyada O’nun (cc) zatını anlamaktan acizdir

Bir masa onu yapan marangoza benzemediği gibi Allah (cc) da yarattıklarına benzemez. Maddeden mücerrettir. Dolayısıyla yer edinme, zamana mahkûm olma, büyüme, gelişme, bütünleşme veya parçalanmadan uzaktır. Başlangıcı ve sonu yoktur. İnsana, hiç görmediği bir şey anlatıldığı zaman o kişi anlatana “Yani nasıl, neye benziyor?” gibi sorular yönelterek, anlatılan şeyin mahiyeti hakkında ipuçları elde etmeye çalışır.
Bunlar gösteriyor ki, insanların eşyayı tanıyabilmesinin iki yolu vardır. Bunlardan birincisi, bilmediği ve görmediği bir şeyi benzerlerinden hareketle tanımaya çalışmak; diğeri ise zıddından hareket etmek suretiyle anlamaya çalışmaktır. İşte bunun içindir ki insanların Allah’ın (cc) vücudunu tam manasıyla kavrayabilmesi mümkün değildir. Çünkü O’nun benzeri ve zıddı yoktur. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Allah (cc) nurdan mıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com