" Cömertlik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 En çok kimlere karşı cömert olunmalıdır?

İnfak etmeye (sadaka vermek) kimlerden başlanmalıdır?

Cevap:

Kişi Ailesine Karşı Cömert Olmalıdır

“Her iyilik sadakadır. Kişinin, kendi nefsine, aile fertlerine infak ettiği her şey kişi için sadaka sayılır. Kişinin, kendisiyle şerefini koruduğu şey, kişi için sadakadır. Kişinin infak ettiği nafakanın yerini doldurmak Allah’a düşer.” (İbn Adiy, Beyhaki / İhya’u Ulum’id-din)
İnfak etmeye bakmakla sorumlu olunan kişilerden başlanmalı
“Ey Âdemoğlu! İhtiyacından fazla malını infak etmen senin için daha hayırlı, cimrilik yapıp alıkoyman ise daha kötüdür. İnfak edemeyen fakir kınanmaz. İnfak etmeye bakmakla sorumlu olduğun kimselerden başla. Veren el alan elden hayırlıdır.” (Müslim, Tirmizi)

Ailesine infak edene kâinat da infak eder


Ebu Hureyre’den (ra) Resulullah’ın (asm) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
“Adamın biri çölde yolculuk ederken buluttan “Filanın bahçesini sula” diye bir ses işitti. Bunun üzerine bulut, hareket ederek suyunu kayalık bir yere boşalttı. Yolcu bir de baktı ki, derelerden biri akan suyun tamamını aldı. Yolcu o dereyi takip etti, nihayet suyu elindeki bir kürekle bahçesine çevirip akıtan bir adamla karşılaştı. “Ey Allah’ın kulu, adın ne?” diye sordu. Adam da ismini söyledi, o isim buluttan işittiği isimdi. Bu defa adam yolcuya, “Niçin ismimi sordunuz?” dedi. O da; “Şu suyu yağdıran buluttan senin ismini duymuştum; “Filanın bahçesini sula” denmişti. Sen orada ne yaparak bu lutfa eriştin?” dedi.
“Mademki arzu ediyorsun anlatayım” dedi;
“Bahçeden elde edilen ürünün üçte birini sadaka olarak veririm. Üçte birini çoluk-çocuğumun yemesi için ayırır, üçte birini de tohumluk yaparım” dedi.
(Müslim) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - En çok kimlere karşı cömert olunmalıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com