" Cömertlik " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Gerçek cömert kimdir?

Gerçek cömert kime denir? Allah'ın razı olduğu cömertlik nasıl olmalıdır?

Cevap:

Gerçek cömert teşekkür beklemeyendir

Hz. Hüseyin’in oğlu Ali Zeyn-el Âbidin (ra) şöyle demiştir:

“Kim malını isteyenlere vermeye niyetleniyorsa o kimse cömert sayılmaz. Cömert o kimsedir ki Allah’a ibadet edenlerden ve Allah’ın hukukundan başlar. Buna karşılık teşekkür bile beklemez! Çünkü onun Allah’ın sevabına olan yakîni tam ve eksiksizdir.” (İhya’u Ulum’id-Din)

Gerçek cömertlik Allah (cc) için yapılan cömertliktir

Hasan Basri’ye denildi ki:

“Cömertlik nedir?”

“Malınla Allah yolunda cömertlik yapman!” (İhya’u Ulum’id-Din)

Gerçek cömert gerektiğinde malının hepsini verebilendir

Şibli Hazretlerine “Farzlar nedir?” diye sordular. Cevap olarak “Allah’a (cc) muhabbettir.” buyurdu.

“Sünnet nedir?” denildiğinde “Dünyayı terktir.” dedi.

“Zekâtın miktarı nedir?” diye sorulduğunda “Bütün malı vermektir.” dedi.

“İki yüz dirhemde beş dirhem değil midir?” denildiğinde “İki yüz dirhemde beş dirhem cimriler üzerine vaciptir.” dedi.

“Bu mezhepte imamın kimdir?” diye sorulduğunda; Şibli “Ebu Bekir sıddıktır. Çünkü o mübarek bütün malını tasattuk etmiştir. Hepsini verdikten sonra bir elbise içinde kaldı ve oturdu. Hatta Cebrail onun giydiği gibi bir elbise ile Peygamber'e (asm) geldi.” (Mekasıtu’t Talibin) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Gerçek cömert kimdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com