" Fıkıh " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Başkasının bahçesinden birşey yemek caiz mi?

Başkasının bahçesinden yola sarkan veya sarkmasa bile nefsin hakkı diye sadece bir tane alınabilir diye birşey var mı?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Abdullah İbnu Amr İbni'l-As (ra)  anlatıyor: "Resûlullah’a (asm) dalındaki meyveden sorulmuştu. Şu cevabı verdi:

"İhtiyaç sahibi olmak kaydıyla, eteğine almaksızın, sadece yiyene bir şey gerekmez." (Tirmizî, Ebû Dâvud, Nesâî)

İbn-u Ömer (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki; “Kim bir bahçeye girerse (meyvesinden) yesin. Ancak beraberinde götürmesin.” (Tirmizi)

İmam Mâlik ve Şâfiî (ra): "Meyve, ağaçtan toplanmış, korunma altına alınmışsa bundan almak haramdır, alınan nisab miktarını bulursa el kesmeyi gerektiren hırsızlık olur" diye hükmetmişlerdir. Begavi (Şerhu-s Sünne)

Başkalarına ait olan ağaçların meyvelerini onlardan izinsiz yemek caiz değildir. Fakat sahibi olmayan veya başkası tarafından insanların faydasına sunulmuş ağaçların meyvesini yemenin bir mahsuru yoktur.

Sadece zor durumda olanın borçlanmak kaydıyla sahibinin gıyabında malından alınabilir. Bu mal meyve olabilir veya ekin olabilir ihtiyaç haline göre bir başka şey de olabilir.

Meyve henüz toplanıp işlenme mahalline getirilmemiş ise, ihtiyaç sahibinin ondan yemesine ruhsat vardır. Fakat eteğine veya sepetine almamalıdır.

Nitekim; Osmanlı askerleri fetihler sırasında gayr-i Müslimlerin bağlarından topladıkları meyvelere mukabil ağaçlara para bağlarlardı. (Kütüb-i Sitte)

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Başkasının bahçesinden birşey yemek caiz mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com