" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Fatiha’dan sonra sure okumanın hükmü nedir?

Fatiha’dan sonra sure okumanın dört mezhebe göre hükmü nedir? Onun yerine Allah’ı zikretsek olmaz mı?

Cevap:

Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarının farzlarının ilk iki rek'atinde, sabah namazının farzının her iki rek'atinde Fâtiha'dan sonra zammı sûre okumak bütün mezheb imamlarının ittifakıyla yapılması istenen bir husustur. Ne ki bunun hükmü üzerinde görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Üç mezheb İmamı bunun sünnet olduğunu söylemişlerdir. Hanefîlerse buna muhalefet etmişlerdir.
Hanefilere göre; Fatihadan sonra bir sûre okumak veya üç kısa ayet ve yahut da uzun bir âyet okumak vâcibtir. Bunu farz namazların ilk iki rekâtlerinde okumak gerekir.
Fâtiha'dan sonra okunacak âyetlerin miktarı hususunda da mezhebler ayrı görüşler beyan etmişlerdir. Şâfiîlerle Mâlikîler, Fâtiha'dan sonra kısa bir sûre veya bir âyet veyahut da bir âyetin bir kısmının okunmasının yeterli olacağı hususunda görüş birliği etmişlerdir. Buna göre Fâtiha'dan sonra kısa bir sûre veya bir âyet veyahut da bir âyetin bir kısmını okuyan kişi, sünnetin aslını yerine getirmiş olur.
Hanefilere göre; Fâtiha'dan sonra okumanın vâcipliği, ancak kısa bir sûre veya uzun bir âyet, ve yahut da üç kısa âyet okumakla yerine getirilmiş olur.
Hanbelilere göre; Fâtiha'dan sonra zamm-ı sûre okurken; okunan âyetin, kendisinden önceki veya kendisinden sonraki âyete bağlı olmaksızın müstakil bir anlamı olmalıdır. Meselâ sadece veya ve bunlara benzer âyetleri okumak yeterli olmaz.
Farz namazlarda Fâtiha'dan sonra imamın ve tek başına namaz kılanın sure okumaları sünnettir. İmama uyan kişi de, imamın sesini duymadığı takdirde sünnet gereği olarak o da Fâtiha'dan sonra sûre okur. Şâfiîler veHanbelîler bu hususta görüş birliği etmişlerdir.
Hanefiler dediler ki: İmama uyan kişinin, imamın ardında kıraatte bulunması mutlak surette caiz olmaz.
Malikiler dediler ki: İmama uyan kişinin kendisi duymasa veya imam sükût etse bile seslice kıraatte bulunulan namazlarda kıraatte bulunması mekruh olur.
Nafile namazlara gelince; bunlar ister iki rekât hâlinde, ister tek selâmla dört veya fazla rekâtler hâlinde kılınsınlar, bütün rekâtlerinde Fâtiha'dan sonra sûre okumak, istenilen bir husustur. Yalnız bu hükümle ilgili olarak mezhebler ayrı görüşler beyân etmişlerdir.
Şafiiler dediler ki: Nafile namaz kılan kişi, bu namazı iki rekâtten fazla olarak kılarsa, kıldığı bu namaz, dört rekâtli farz namazlar gibi olur. Bunların ilk iki rekâtlerinde Fâtiha'ya ek sûre okumak sünnettir. İki rekâtten sonraki rekâtlerde sadece Fâtiha'yı okumak yeterli olur.
Hanefiler dediler ki: Nafile namazların bütün rekâtlerinde Fâtiha'dan sonra Kur'an-ı Kerîm'den bir miktar okumak vâcibtir. Sünnet veya mendub değildir.
Malikiler dediler ki: Fâtiha'dan sonra Kur'an-ı Kerîm'den âyetler okumak, nafile namazlarda sünnet olmayıp mendubtur. Bu nafile namazlar, ister iki rekât hâlinde kılınsınlar, ister daha fazla rekâtler hâlinde kılınsınlar, yine aynı hükme tabidirler.
Hanbeliler dediler ki: Nafile namazların bütün rekâtlerinde Fâtiha'ya ek olarak kısa bir sûre veya kendi başına müstakil anlamı olan bir âyeti okumak sünnettir. Bu nafile namaz iki rekât veya dört rekât hâlinde kılınsa bile hüküm aynıdır. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Fatiha’dan sonra sure okumanın hükmü nedir?
Kaynak: Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı - Abdurrahman Ceziri

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com