" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kız arkadaşların aynı yatakta uyuması caiz midir?

Kız arkadaşların birlikte aynı yatakta uyuması caiz midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Erkekle erkeğin, kadınla kadının birlikte aynı yatakta yatması uygun değildir (İman ve İbadetler)
Allah Resulü Efendimiz (asm) bir hadislerinde:
"Çocuklarınıza yedi yaşında namazı emredin, on yaşında kılmazlarsa onları namaz için dövün ve yataklarını ayırın." (Ebu Davud, Salat 26, Müsned II/180,187) buyurur.
Yataklarının yedi yaşında ayrılmasını isteyen hadisler de vardır. Âlimler bunların hepsini bir arada değerlendirerek, çocuklarının yataklarını yedi yaşına geldiklerinde ayırmak güzel bir davranıştır, on yaşına geldiklerinde vaciptir demişlerdir. Ayırma; hem kızları erkeklerden, hem erkekleri erkeklerden, hem de kızları kızlardan ayırma demektir. Buna göre; karı-koca olmadıktan sonra, daha yukarı yaşlardakilerin aynı yatakta yatmaları daha büyük günahtır. Hatta yatak büyük olup birinin bir kenarında diğerinin diğer kenarında yatmasının da caiz olmadığını söylemişlerdir. On yaşını aşanlar, bir yatakta başkalarıyla yatamayacakları gibi, anne-baba ve kardeşleriyle de yatamazlar. (Hanımlara Özel İlmihal, Faruk Beşer)
Kişinin kendisiyle kardeşinin, kız kardeşinin, annesinin, babasının yataklarını ayırmak
vacib olur. (Redd'ül Muhtar, İbn Abidin)

Ebu Saîd el-Hudrî'den (ra):
Bir erkek başka bir erkekle aynı yorgan içinde (ya da "...aynı yatakta) yatmasın! Bir kadın da başka bir kadınla aynı yorgan içinde yatmasın!"
Not: Metinde geçen kelimesinin lafız anlamı, aynı yorgan altında o erkeğin yanına sokulmasın/yaklaşmasın, şeklindedir. Bu konuda ihtilaf edildi:
Bazı âlimler aynı yorgan içinde yatmak haramdır, şeklinde anlarlarken, bazı¬ları da aynı yorgan ile zaruret varsa yatabilirler, ancak giyinik olmalı ve birbirlerine yaklaşmamalıdırlar, dediler. Bu konuda ihtiyatlı olan aynı yorgan içinde erkek er¬keğe ya da kadın kadına da olsa beraber yatmamaktır. (İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, Setr-i Avret, 1242)

Nevevî, her birisi yatağın birer kenarında olsa bile, erkeğin erkekle, kadının kadınla aynı yatakta yatmalarının asla câiz olmayacağını belirtir. Sadedinde olduğumuz hadiste geçen Mükâmaa'yı İbnu'l-Esîr, en-Nihâye'de: "Kişinin, arkadaşıyla, arada bir perde olmaksızın beraber yatmasıdır" diye tarif eder. Mükâmaa'yı İbnul Arabî: Birbirine haram olan çıplakların berâber yatması" diye tarif etmiştir. (Kütüb-i Sitte)
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Kız arkadaşların aynı yatakta uyuması caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com