" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Öğle namazının sünneti terk edilebilir mi?

Öğle namazı farzından kılınabilir mi?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Öğle namazının sünnetleri sünnet-i müekkededir
Sünnet-i müekkede: Hz. Peygamber'in (asm) devamlı olarak işleyip nadiren terkettiği; farz ve vacib olmayan amellerine denir.
Fukahâ'dan bazıları ise sünnet-i müekkede'yi Hz. Peygamber'in (asm) terketmeksizin yaptığı ameller olarak anlamışlardır. (İbn Nüceym, el-Bahru'r-Raik)
Sünnet-i müekkedeleri yerine getirme dini hayatı kemale erdirmeyi ifade eder. (Seyyid Şerif el-Cürcânî)
Zira bu tür sünnetler farz ibadetlerde yapılması ihtimal dahilinde olan kusurları telâfi için meşru kılınmışlardır (İbn Âbidîn)
Bu sebeple sünneti müekkedeleri terketmek dinle alay kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (asm) "sünnetimi terkeden şefaatime nail olamaz" buyurmuştur. Buna göre sünnet-i müekkedeleri terketmek harama yakındır ve Hz. Peygamberin şefaatinden mahrum kalma neticesini doğurur.
Ancak buradaki terkten maksat özürsüz olarak sünnet olan fiili işlememekte ısrar etmektir.
Sünnet-i müekkedeleri yerine getiren kişi ise sevap kazanır. (Cürcânî)
Meselâ sabah namazının farzından önce iki rekat, öğle namazının farzından önce dört rekat, sonra iki rekat, akşam namazının farzından sonraki iki rekat ile yatsı namazının farzından sonra kılınan iki rekatlık namazlar sünnet-i müekkede'ye örnektir (el-Mevsılî, el-İhtiyâr, Alaüddin el-Haskefî, ed-Dürrül-Müntekâ)

Anlaşılacağı üzere öğle namazının sünnetlerini terketmemek gerekir. Zira Peygamber Efendimiz (asm) devamlı olarak kılar, nadiren terkederdi.
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Öğle namazının sünneti terk edilebilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com