" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Piyango oynayan biriyle alış-veriş yapmak caiz midir?

Piyango oynamak haram mıdır? Piyango kumarını kazanmış biriyle alış-veriş yapmanın hükmü nedir?

Cevap:

Piyango, dinimizce haramdır

Piyango, kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango biletini alıp oynamak kesinlikle dinen haramdır. Onun yoluyla kazanılan mal da gayr-ı meşru'dur. (Hasib Asutay)
Piyango kumarını kazanmış biriyle alış-veriş yapmak ise;
Âlimler, ticaret ve alışverişin yasakları arasında şu maddeyi zikretmektedir:
“Serveti meşru olmayan kimselerle alışveriş yapmaktır. Mesela bir kimse içki, kumar ve zina gibi dinen yasak olan bir şey aracılığıyla servet biriktirmişse onu boykot edip onunla alışveriş yapmamak gerekir. Çünkü elindeki servet haramdır ve kendisine ait değildir, ammenin hakkıdır. Yani İslam kurallarına göre sahibi belli olmayan mal kamulaştırılır. Peygamber Efendimiz (asm) buna işarette bulunarak zani ile kâhinin parasını yasaklayıp, ona yaklaşılmamasını emretmiştir.” (Günümüz Meselelerine Fetvalar, Halil Günenç)
Haram mal ile alışveriş yapmak isteyen kişilerle alışverişi terk etmek takva cihetiyle en uygunudur. Mümin kimse, iyilik ve hayırların destekçisi olmalıdır. Şer ve günahlara yardımcı olma konumunda olmamalıdır.
Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, iyilik ve hayırda yardımlaşıp şer ve günahta asla yardımlaşmayıp destek olmamamız gerektiğini açıkça belirtmektedir:
“…Hem iyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine ise yardımlaşmayın, hem Allah’tan sakının! Şüphe yok ki Allah, azabı çok şiddetli olandır.” (Maide, 2)
İmam-ı Kurtubî Hazretleri bu ayet-i kerimenin tefsirini şu şekilde yapmıştır:
“…yüce Allah’ın emrettiği hususlar üzerine birbirinize yardımcı olunuz ve birbirinize bunu teşvik ediniz, bunlar gereğince amel ediniz. Allah’ın yasakladıklarından da birbirinizi vazgeçiriniz ve uzak tutunuz. Bu da Peygamber’den (asm) gelen şu rivayete uygun düşmektedir: “Bir hayrı gösteren, onu işleyen kimse gibidir.” (el-Heysemî) şerri gösteren de onu işleyen gibidir, denilmişti. Allah “Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde ise yardımlaşmayın” diye buyurarak, bize yasaklamada bulunmaktadır…” (İmam Kurtubî)
İmam-ı Taki Hazretleri; "Zulüm yapan, zalime yardım eden ve bu zulme razı olan, bu zulme ortaktır” buyurmuştur.
Hadis-i şeriflerden; iyi veya kötü bir işe aracılık edene, o işi yapan kadar sevap veya günah verileceği anlaşılmaktadır. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Piyango oynayan biriyle alış-veriş yapmak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com