" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Sehiv secdesine nasıl niyet edilmelidir?

Dört mezhebe göre sehiv secdesine nasıl niyet edilmelidir?

Cevap:

Sehiv secdesine niyet;
Şafiiler’e göre İmam veya tek başına namaz kılan kimse sehiv secdesine kalben niyet eder. Fakat dille niyet etmez. Şayet dille niyet eder veya kalben niyet etmeden secde eder ise namazı bozulur. İmama uyan kimse ise imamı secde ettiği için ona uymak zorundadır. Bu itibarla onun kalben niyet etmesine gerek yoktur. (Büyük Şafii İlmihali, Ebu Şuca)
Hanefilerde iki görüş vardır: Namazın cüzlerine niyet şart olmadığı gibi bedeline niyet de şart değildir.
Diğer görüş ise; Eşbah’da şöyle denilmiştir: Mutlak namaz ancak niyetle sahih olur. Tilâvet secdesi ile şükür secdesi ve sehiv secdesi de namaz gibidir. (Reddül Muhtar)
Hanbelîler'e göre ise sehiv secdesi duruma göre bazen vâcip, bazen sünnet, bazen de mübah olur. Meselâ namazın bir sünnetini terk etmekten dolayı sehiv secdesi yapmak mübahtır. (İman ve İbadetler İlmihali) (Fıkıh kitaplarında Hanbelilerin sehiv secdesi ile ilgili görüşünde niyet zikredilmemektedir)
Mâlikîler’e göre selâmdan önce yapıldığı takdirde sehiv secdesi için niyete gerek yoktur. Bunlara göre sehiv secdesi, namazın cüzlerinden biri olduğu için, namaz niyeti secdeye de yeterli olur. Bu hususta Mâlikîler, Hanefilerle ittifak içinde olup Şâfiîlerle görüş ayrılığına düşmüşlerdir. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. Ceziri) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Sehiv secdesine nasıl niyet edilmelidir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com