" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Tavla oynamak caiz midir?

S. aleykum. Kumar maksadı olmadan tavla oynamak caiz görülebilir mi? Teşekkürler.

Cevap:

Aleykumselam Değerli Kardeşimiz;

Tavlanın haramlığı bizzat Peygamber Efendimiz’in (asm) hadisleriyle sabittir
Tavla oynamak cumhur-u ulemaya göre haramdır. Peygamber (sav): "Tavla oynayan kimse sanki elini domuzun et ve kanı ile boyamış gibidir" (Müsned Ahmed ve Ebu Davud) buyurmuştur.
"Kim tavla oynarsa Allah ve Resulune isyan etmiştir." buyurulmuştur (Ebû Davûd, İbn Mâce, Muvattâ, İbn Hanbel, Hakim, Beyhaki)
Bu hadis-i şerifler ışığında tavlanın haram olduğu anlaşılmaktadır. Tavla kumarın bir çeşididir ve kumarın haramlığında şüphe yoktur. Çünkü Resulullah (asm) "Kim arkadaşına; gel kumar oynayalım dese (de oynamasa, bu sözüne kefaret olmak üzere) sadaka versin." buyurmuştur (Buharî, Müslim, Ebû Davûd)
Kumar oynamaya sadece çağırmak bile, kefâret olarak sadaka vermeyi gerektiren bir günahtır.
Bütün müdevven fıkıh ekolleri, Hanefi, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelîler, İmamıyye ve Zeydiyye, ayrıca Zahirîler tavlanın haram olduğunda ittifak halindedirler.
İmam Şevkânî, İbn Muğaffel ile İbn Müseyyeb'in tavla oynama, kumara sebep kılınmadığı takdirde, ruhsat verdiklerini nakletmektedir (Şevkânî, Neylü'l-Evtâr) Ancak yukarıda geçen hadisler tavlanın haram olduğuna kesinlikle delâlet etmektedir. İster kumar niyetiyle oynansın, ister başka niyetle oynansın. Çünkü "Tavla oynayan Allah ve Resulune asi olmuştur" hadisi sarih ve sahihtir. Allah ve Resulüne asi olana Cehennem'in gerekli olduğu da açıktır. Çünkü Cenab-ı Hak:
“Kim Allah'a ve Resulune isyan ederse, içinde ebedi kalmak üzere, ona Cehennem ateşine düşmek vardır." (Cin, 23) ve "Allah ve Resulunün emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir belânın çarpmasından, yahut onlara acı bir azabın uğramasından sakınsınlar." (Nûr, 63) buyurmaktadır.
Tavla ve benzeri oyunlarda sonuç şansa dayanmaktadır. Bu ise önce mücâdeleye ve çekişmeye, sonra hırslanmaya, sonra da kin, düşmanlık ve fitneye sebep olmaktadır.
Tavla genellikle, az bir miktar ile de olsa, kumar olarak oynanmaktadır. İnsanlar ona alışmakta, âdet edinmektedirler. Kazanmak hırsına kapılan insan, bu hırsla rahatça yalan söyleyebilmektedir. Yalan yere yemin ise kendi başına büyük günahlardandır. Oynadıkça hırslanan insan, oynadıkça oynamakta, vaktin nasıl geçtiğini bilmemekte, dünyası âdeta oynadığı oyundan ibaret olmaktadır. Böyle bir insanın gaflete dalacağı tabiidir. Gaflete dalan insan ise haliyle hem Allah'ı anmayı, hem de namazı hatırına getirememektedir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)
Bahis olmadan yalnızca zevk için oynanan tavla da kesinlikle helal değildir. İslam dini boş vakit geçirmeyi de zaman israfı olarak bildirmiş ve yasaklamıştır.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Tavla oynamak caiz midir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com