" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Teravih namazını terk etmek günah mı?

Teravih namazını kılmanın hükmü nedir? Bu namazı kılmayan günaha girer mi?

Cevap:

Teravih namazı Malikiler hariç üç mezhep imamına göre sünnet-i müekkededir.
Sünnet, mendup, müstehap ve faziletin anlamına ilişkin olarak mezhepler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bazısı bunların eşanlamlı kelimeler oldukları, yapanın sevap kazanacağı, terk edeninse cezalandırılmayacağı görüşündedirler. Bazısı da sünnetin, müstehap ve menduptan ayrı olduğu, zira yapılmasının kuvvetle istendiği görüşündedirler. Bu görüşte olanlara göre her halükârda sünneti yerine getiren sevap kazanır. Terk edense cezalandırılmaz. Bazısı da sünnetin müstehap ve menduptan ayrı olduğunu söylemiş, müekked ve gayr-ı müekked olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. Bunlara göre müekked sünneti terk eden her ne kadar cehennem ateşi ile azaplandırılmayacaksa da Peygamber Efendimiz'in (asm) şefaatinden mahrum kalmakla cezalandırılacaktır.
Müslüman bir kimsenin sünnetleri hafife almaması îcâb eder. Zîrâ namazdan maksat, kâinatı yaratan Yüce Allah'a yaklaşmaktır. Buna göre sünnetleri yapmakta kesin ve mutlak faydalar vardır. Bu faydaların başında cehennem azabından kurtulmak, cennet nimetlerinden istifade etmek gelmektedir. Bu durumda aklı başında bir kimsenin, namazın sünnetlerini hafife alıp terk etmesi doğru olmaz. Bunları terk eden sevaptan yoksun kalır. Yoksunluğun da bir ceza olduğu, aklı başında kimselerce bilinen açık bir husustur. Çünkü sevaptan yoksun olan, cennet nimetlerinden tam olarak yararlanamaz. Mükellefin şeriat koyucu tarafından konulan emirleri farz olsun sünnet olsun yerine getirmesi önemli hususlardandır.
(Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Teravih namazını terk etmek günah mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com