" Fıkıh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Tilavet secdeleri hatim bitiminde topluca yapılabilir mi?

Tilavet secdesinin hükmü nedir? Tilavet secdesi secde ayetinin hemen ardından mı okunmalıdır?

Cevap:

Tilavet secdesi secde ayetini okuyana ve dinleyene vaciptir

Secde ayetini okuyanın veya dinleyenin secde etmesi, Hanefîler dışındaki üç mezhebin ittifakıyla sünnettir.
Hanefiler dediler ki: Tilavet secdesinin hükmü, okuyana ve dinleyene vacip olmasıdır. Secde ayetini okuyan veya dinleyenlerden, secde etmeyen günahkar olur.
Hanefiler bu hükme varırken şu ayetleri delil kılarlar:
“Ve kendilerine Kur’ân okunduğu zaman, secde etmiyorlar!” (İnşikak, 21)

Namaz dışında okunan secde ayetlerinin vücubu geniş sürelidir

Bu vücup bazen geniş süreli bazen de dar süreli olur. Secdenin icap etmesinin sebebi, yani secde ayetinin okunuşu namaz dışında vuku’ bulmuş ise bu vücup geniş süreli olur. Hayatın sonuna kadar ertelense ve hatta yükümlüsü secde etmeden ölse bile günahkar olmaz.
Ama geciktirmek tenzihen mekruhtur. Secdenin icap etmesinin sebebi namazda vuku’ bulmuşsa, yani bir kişi secde ayetini namazdayken okumuşsa, bu durumda derhal secde yapması vacip olur. (Abdurrahman Cezirî, Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı)
Hatim okunurken okunan secde ayetlerinde, namaz dışında okunan secde ayetlerinin hükmü geçerlidir. Dolayısıyla kişi dilerse hatmini bitirdikten sonra tüm tilavet secdelerini topluca yapabilir.

Sünnet olan tilavet secdesini secde ayetinin hemen ardından yapmaktır

Bununla birlikte en efdali ve sünnete uygun olanı secde ayetinin hemen ardından, tilavet secdesinin yapılmasıdır.
İbn-i Ömer (ra) rivayet ediyor:
Hz. Peygamber (asm) içinde secde ayeti bulunan sureyi okuduğu za¬man secdeye gidiyor, bizde, onunla beraber secdeye gidiyorduk. Hatta bazılarımız alınlarını bırakacak yer bulamıyordu.
Hz. Peygamber (asm) bize Kur'ân okurdu. Secde ayetine geldiği zaman tekbir alır secde ederdi. Bizde onunla beraber secde ederdik." (Dört Mezhebe Göreİslam Fıkhı)

Secde ayetinin ardından secde edilmesi şeytanı kahreder

Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle diyerek haset çeker:
Ey helak olası! Ademoğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun malı oldu. Halbuki bende secde ile emrolunmuş fakat secde etmekten çekinmiştim. Artık ateş benim içindir. (Dört Mezhebe Göreİslam Fıkhı) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Tilavet secdeleri hatim bitiminde topluca yapılabilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com