" Hac " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hac yapma imkanı bulan kişi hemen o sene içinde mi haccı yerine getirmelidir?

Hac yapma imkanı bulan kimsenin hemen bu farzı yerine getirmesi farz mıdır?

Cevap:

Hac yapma imkânı elde edildiği yıl, hac yapmak müslümana farz olur. Bu konuda ihtilaf yoktur. Ancak aynı yıl içinde haccın yapılmasının zorunlu olup olmadığı haccın (fevrî veya terahî üzere oluşu) konusunda fıkıh bilginleri arasında farklı görüşler vardır.
Haccın, hac yapma imkânı elde edildiği yıl yapılması gerektiği ve daha sonra ki yıllara ertelenebileceği şeklinde Ebu Hanife’den iki farklı görüş rivayet edilmiştir. Birinci görüşü imam Ebu Yusuf, ikinci görüşü İmam Ebu Muhammed tercih etmiştir.
Ebu Yusuf’un tercihine ettiği görüşe göre imkân elde edildiği yıl hac yapmayıp bir sonraki yıllara erteleyen kimse günahkâr olur.


İmam Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre haccın imkân edildiği yıl yapılması gerekir. (Eş-Şerh’ül-Kebir)
İmam Şafî’ye göre hac daha sonraki yıllara ertelenebilir. (İbn Hümâm)
İmkân elde edildiği yıl hac görevini yapmayıp daha sonraki yıllara erteleyen kimse, çeşitli sebeplerle bu imkânını kaybedebilir ve hac yapmadığı için sorumluluk altında kalır. Bu itibarla müslüman, hac yapma imkânı elde ettiği yıl geciktirmeden hacca gitmelidir.
Nitekim Peygamberimiz (asm):
“Hac yapmak isteyen kimse acele etsin. Çünkü hasta olabilir, (servetini, parasını) yitirebilir, ihtiyacı ortaya çıkabilir” buyurmuştur.” (İbni Mace) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Hac yapma imkanı bulan kişi hemen o sene içinde mi haccı yerine getirmelidir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com