" Hac " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber Efendimizin (asm) kabrini ziyaret etmenin hükmü nedir? Faziletleri nelerdir?

Peygamber Efendimizin (asm)  kabrini ziyaret etmek bid’a mıdır? Hac farizasını yerine getirirken Peygamber Efendimizin (asm)  kabrini ziyaret etmek zorunlu mudur?  Efendimizin (asm) kabr-i şerifini ziyaret etmenin faziletleri nelerdir?

Cevap:

Peygamber Efendimizin (asm) kabrini ziyaret etmek bid’adır deniyor. Bu doğru mudur?

Peygamber Efendimizin (asm) kabr-i şeriflerini ziyaret etmek elbette bid’a değildir. Aksine Efendimiz (asm) imkânı olduğu halde mazeretsiz kabrini ziyaret etmeyen kişinin kendisini inciteceğini bildirmişlerdir. Elbette hiçbir müslüman âlemlerin efendisi olan şefkatliler şefkatlisi peygamberini incitmek istemez.
“Hac edip de, beni ziyaret etmeyen, beni incitmiş olur ” (İmam Malik)
“İmkân bulup da mazeretsiz beni ziyaret etmeyen bana cefa etmiş olur ” (İbni Neccar)
İmam-ı Kastalani hazretleri, Mevahib-i Ledüniyye kitabında buyuruyor ki:
Resulullah efendimizin kabr-i şerifini ziyaret etmek, taatların en büyüklerinden ve ibadetlerin en şereflilerindendir. Bunun aksini iddia eden, Allah-ü Teâlâ’ya, Resulüne ve müslümanlara muhalefet etmiş, İslam ipini koparmıştır.

Peygamber Efendimizin (asm) kabrini ziyaret etmek zorunlu mudur?

Hac farizasını yerine getirirken Peygamber Efendimizin (asm) kabrini ziyaret etmek zorunlu değildir. Ancak şefaatine mazhar olmak, ziyaretiyle şereflenmek, kıyamette komşusu olmak gibi daha pek çok müjdelere mazhar olmak ve Efendimizi (asm) vesile kılarak rabbimizin rızasını kazanabilmek için taatların en büyüklerinden ve ibadetlerin en şereflilerinden olan bu ibadeti eda etmek gerekir.
“Resulullah’ın (asm) nur dolu Kabri Saadetlerini ziyaret, Allah rızasına kavuşmanın en faziletlisi ve en şereflisidir. Nasıl olmasın ki, bütün kâinat, o şanı büyük peygamberin nurundan yaratılmıştır. Bütün beşeriyetin en büyük ve en muhteşem rehberi O'dur.
Bütün insanlara Yüce Allah'ın hak dinini, mübarek kitabını tebliğ ederek onları haktan, faziletten ve gerçek medeniyetten haberdar eden O'dur (asm).
Hazret-i Peygamber (asm) Efendimiz, şanı yüksek bir Peygamberdir ki, onun temiz hayatı, bütün işleri ve kutsal sözleri bütün insanlık âlemini hayrete düşürecek bir fazilet ve hikmet kaynağıdır.
O (asm), öyle değeri yüksek bir peygamberdir ki, bütün insanlığın selâmet ve mutluluğuna çalışarak yeryüzünde en mutlu bir devrim meydana getirmiştir.
O (asm), öyle büyük bir peygamberdir ki, saadet dolu kabrinde her an İlâhî nurlar parıldayıp durmaktadır.
O (asm), öyle yüksek bir varlıktır ki, onun saadet Mescidi bir güven yeri olup nurlu kabri ile mübarek minberi arası Cennet bahçelerinden hoş bir bahçedir.
O (asm), öyle yüce bir Peygamberdir ki, mübarek vücudunun topraklarına sonsuz bir şeref ve üstünlük vermiş olduğu pak belde, İlâhî vahyin son tecelli yeri olup içinde İslâmiyet’in binlerce kutsal anılarını ve şerefli olaylarını saklamaktadır. Artık hayat ve yaşantısı kutsal olan Peygamberin şeref dolu kabirlerini ziyaret etmek önemli bir görev olmaz mı?
Resulullah Efendimizin şerefli kabirlerini ziyaret etmenin faziletine nihayet yoktur. Bunun için her müslüman ve özellikle hacca giden her iman sahibi, büyük bir engel karşısında kalmadıkça, muhakkak gidip Peygamber Efendimiz’i (asm) ziyaret etmelidir.
Bütün Peygamberlerin sonuncusu olan O büyük Peygamberin (asm) yüceliği sayesinde hak ve hakikatten haberdar olup hidayete ve mutluluğa eren bir müslüman nasıl olur da, mübarek Hicaz bölgesine gitmişken o kutsal Peygamberin (asm), o eşsiz nimet sahibinin pak kabrini, yüksek Mescidini ve mübarek beldesini ziyaret etmeksizin yurduna dönebilir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali)
Sevgili Peygamberimin mübarek kabirlerini ziyaret edenlere müjdeler sunan, pek çok hadis-i şerif vardır.
Aşağıda zikredilenler bunlardan sadece bir kısmıdır:
“Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip oldu.” (Beyhâkî, Taberani)
“Kabrimi ziyaret edene şefaatim helal oldu.” (Bezzar)
“Sadece beni ziyaret için gelen, kıyamette şefaatimi hak etmiş olur.” (Müslim)
“Medine’ye gelip kabrimi ziyaret eden, Kıyamette komşum olur, ona şefaat ederim.” (Şira)
“Hac edip kabrimi ziyaret eden, beni diri iken ziyaret etmiş gibi olur.” (Taberani, Dare Kutni, İbni Cevzi)
“Vefatımdan sonra beni ziyaret eden, hayatımda ziyaret etmiş gibidir.” (Beyhâkî)
“Kabrimin yanında, benim için okunan salâvatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir.” (İbni Ebi Şeybe) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimizin (asm) kabrini ziyaret etmenin hükmü nedir? Faziletleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com