" İbadet " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Abdest duaları nelerdir?

Abdest alırken hangi duaları okumalıyız?

Cevap:

Niyet Ederken


Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle
Allah’a yakınlaşmak için abdest almaya niyet ettim.

Elleri Yıkarken

İslâm dîni üzerine, hem îmâna muvaffak kılınmaktan dolayı ve Rahmân’ın hidâyeti üzerine, hamd Allah’a mahsûstur.
Gökten temiz bir su indiren ve İslâmı bir nûr ve (bizleri) Naîm cennetlerine ve selâmet yurduna ulaştıran bir önder ve bir delîl kılan Allah’a hamd olsun

Ağzı Misvaklarken

Yâ İlâhî! Ağız kokumu temiz kıl, kalbimi nûrlandır ve günahlarımı sil!

Ağza Su Verirken

Yâ İlâhi! Kur’ân’ını okumak, sana şükretmek, sana güzel bir kulluk etmek ve hakkıyla itâatte bulunmak husûsunda bana yardım eyle!

Burna Su Verirken

Yâ İlâhi! Bana cennet kokusundan koklamayı nasîb eyle ve beni onun nîmetlerinden rızıklan-dır! Bana cehennem kokusunu koklatma!

Yüzü Yıkarken

Yâ İlâhi! Dostlarının yüzlerinin ağardığı o günde nûrunla benim yüzümü de ağart!
Düşmânlarının yüzlerinin karardığı o günde günahlarımdan dolayı benim de yüzümü karartma!

Sağ Kolu Yıkarken

Yâ İlâhi! Amel defterimi sağ elime ver! Ve beni kolay bir hesab ile hesaba çek!

Sol Kolu Yıkarken

Yâ İlâhi! Amel defterimi sol elime verme! Arka tarafımdan da verme!
Beni şiddetli bir hesab ile hesaba çekme ve beni cehennem ehlinden eyleme!

Başı Mesh Ederken

Yâ İlâhi! Senin gölgenden başka gölgenin olmayacağı o günde, beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir.
Beni azâbından kurtar ve beni Cennetine girdir!
Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

Kulağı Mesh Ederken

Yâ İlâhi! Beni, sözü dinleyip de onun en güzeline tâbi olanlardan eyle!

Boynu Mesh Ederken

Yâ İlâhi! Beni cehennemden âzad eyle!
Ve beni zincirler, demir halkalar ve ağır kelepçelerden muhâfaza eyle!

Sağ Ayağı Yıkarken

Yâ İlâhi! Sırât üzerinde ayakların kaydığı o günde, benim ayaklarımı sâbit kıl!

Sol Ayağı Yıkarken

Yâ İlâhi! Bana (senin yolunda) şükre değer bir gayret, bağışlanmış bir günah, kabûl gören sâlih bir amel ve aslâ zarar etmeyecek bir ticâret nasîb eyle!
Affınla ve kereminle, ey kudreti dâima üstün gelen Azîz! Ey çok bağışlayıcı olan Gafûr!
Rahmetinle ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
(Bundan sonra şu duâ okunur)

Yâ İlâhi! Beni çok tevbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle!
Hem beni sâlih kullarından ve kendilerine hiçbir korku olmayan ve mahzûn olmayacak olanlardan eyle!
Şehâdet ederim ki, senden başka hiçbir ilâh yoktur.
Sen birsin ve senin şerîkin yoktur.
Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.
Şüphesiz ki sen herşeye hakkıyla gücü yetensin!
(Daha sonra üç defa Kadir Sûresi okunur)

Rahman, Rahîm olan Allah’ın ismiyle
1- Şüphe yok ki biz onu (o Kur’ânı) Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu (onun kıymetini) sana ne bildirdi?
3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve rûh (Cebrâîl), onda (o gece), Rablerinin izni ile her bir iş için peyderpey iner(ler).
5- O (gece), fecrin doğuşuna (gün ağarana) kadar selâmettir. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Abdest duaları nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com