" İbadet " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Dua ederken neden emir kipini kullanıyoruz?

Dua ederken neden "Allah'ım bana şunları ver" ya da "Allah'ım bize şunları yap" gibi emir kiplerini kullanıyoruz?

Cevap:

Hz. Enes (ra) anlatıyor: Resulullah (asm) buyurdular ki:
“Sizden biri dua edince “Ya Rabb dilersen beni affet! Ya Rab dilersen bana rahmet et!” demesin. Bilakis, azimle (kesin bir üslubla) istesin, zira Allah Teala Hazretleri’ni kimse icbar edemez(zorlayamaz).” (Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbni Mace)
Bu rivayet, yapmak istediği her şeyi Allah’ın dilemesine bırakmakla emredilmiş olan müminin Allah’tan talep ettiği şeyde azimli davranmasını, Allah’ın meşietine (yani dilemesine) bırakmadan, kesin bir üslubla istemesini emretmektedir.
Bazı alimler buradaki azim manasını “icabet hususunda Allah katında hüsn-i zan etmektir” diye tevil etmişlerdir.
Hadis, Cenab-ı Hak’tan azimle, ısrarla istemek gerektiğini, “dilersen affet, dilersen rızık ver…” gibi Allah’ın dilemesine bırakmamak gerektiğini ifade ettikten sonra bunun sebebini son cümlede belirtmektedir: “Allah Teala Hazretlerini kimse icbar edemez.” Zira “dilersen” tabiri, mecbur edilmesi mümkün olan kimseler hakkında kullanılması münasiptir ve nezaket ifade eder. Cenab-ı Hak ise bundan münezzehtir.
“Dilersen affet…” gibi ifadelerin kullanımı uygun görülmemiştir. Çünkü bu ifadeler “minnetsizlik” manası içerir. Bu ise hiç bir şekilde Allah’ın azametine uygun düşmez.
İbnu Battal derki: “Bu hadisten kişinin dua ederken, matlubun, elinden gelen bütün gayreti sarfederek talebetmesi, isteğine icabet edileceği hususunda ümit içinde bulunması, fakat Kerim olan bir Zattan talepte bulunması haysiyetiyle asla ümitsizliğe düşmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.”
(Kütüb-i Sitte Muhtasarı) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Dua ederken neden emir kipini kullanıyoruz?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com