" Melekler " 1 yorum

 

 Melekler insanların yeryüzünde fesat çıkaracağını nereden biliyordu?

Hz. Adem (as) yaratılmadan önce melekler: “Yeryüzünde fesat çıkaracak bir ümmet mi yaratacaksın?” diye Allah’a sormuşlar... Melekler insanların bozguncu olacağını nereden biliyordu?

Cevap:

İnsanlardan önce yaratılmış olan cinler yeryüzünde fesat çıkartmışlardı

Melekler, yeryüzünde insanlardan önce yaşayan cinlerin haline kıyas ederek insanın da yeryüzünde fesat çıkaracağını söylediler.
Dahhak’ın Abdullah b. Abbas’tan naklettiği bir rivayete göre:

"Allah (cc) Hz. Âdemden önce cinleri yaratmıştı. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp, kan dök­ünce, İblisin başkanlığında özel bir kısım melekleri göndere­rek onlarla savaş yaptırmış ve onları mağlup ettirmiştir. Allah (cc) bu özel me­leklere, yeryüzünde bir halife yaratacağını beyan edince onlar da insanları cinlere kıyas ederek:
"Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yarata­caksın? diye sormuşlardı."

İnsanda şehvet ve gazap hislerinin bulunması fesat çıkarmaya sebeptir

Melekler, insanoğlunun fıtratında bulunan; şehvet hissinden fesadın, gazap hissinden de kan dökmenin çıkacağını bildikleri için böyle söylemişlerdir.

Meleklere insanın yeryüzünde fesat çıkaracaklarını Allah’ın bildirdiği rivayet edilir

Buna dâir İbni Mes'ud ve sahabeden bazılarının rivayet ettiği farklı görüşler vardır. Bu görüşler şöyledir:
"Allah (cc), meleklere:
"Şüphesiz ki ben, yeryüzünde bir halîfe (insan) yaratıcıyım." dediği zaman melekler:
"Ey Rabbimiz, bu halîfe ne olacak?" diye sordular. Allah (cc) da:
"Onun bir nesli olacak. Onlar yeryüzünde fesat çıkaracak,birbirlerine haset edecek ve birbirlerini öldürecekler." buyurdu. Bunun üzerine melekler:
"Ey Rabbimiz orada fesat çıkarıp kanlar dökecek kimseler mi yaratacaksın?" dediler."

Allah (cc), meleklere, yeryüzünde kalabalık halk bulunduğu zaman, orada fesat çıkaracaklarını ve kan dökeceklerini bildirmişti.
İbn Zeyd şöyle demiştir:
"Allah (cc) cehennemi yarattığı zaman, melekler çok korktular ve:
"Ey Rabbimiz, bu ateşi kimin için yarattın?" dediler. Allah (cc):
"Mahlûkatımdan bana asi olanlar için." cevabını verdi. Hâlbuki o günde meleklerden başka mahlûkat yoktu ve yeryüzünde de hiçbir yaratık bulunmuyordu. Allah (cc):
"Şüphesiz ki ben, yeryüzünde bir halîfe (insan) yaratıcıyım dediği zaman melekler günahın onlardan çıkacağını anladılar."
Levh-i Mahfuza kıyamet gününe kadar olacak şeyler yazıldığından,melekler de Levh-i Mahfuza bakarak öğrenmişlerdir.” (Fahrettin-i Razî,Tefsir-i Kebir Mefâtihul Gayb) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Melekler insanların yeryüzünde fesat çıkaracağını nereden biliyordu?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
Recep Altun "2.10.2012 06:51" tarihinde demiş ki:
Merhabalar, Ben de bu konuyu inceliyorum, ama bugüne kadar makul ve mantıklı bir cevaba ya da açıklamaya rastlayamadım. Bu konuyu gerçekten önemsiyorum. Selam ve dualarımla.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com