" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Cezaevindeki birine fitre verilebilir mi?

Cezaevinde kalan bir kimseye fitre verilebilir mi?

Cevap:

Cezaevindeki bir kişiye fitre vermekte herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu kişinin fitre alması caiz olan sekiz gruptan birine dâhil olması şarttır.
Fitre sekiz grup kimseye verilebilir
Sadaka-i fıtrın rüknü, onu ehline vermektir. Zekat kimlere verilirse sadaka-i fıtırda onlara verilir. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Zekat şu ayet-i celilede belirtilen kimselere verilir:
a) Fakirlere,
b) Hiç bir şeyi olmayan yoksullara,
c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,
d) İslam dinine ısındırılmak istenenlere,
e) Kölelere,
f) Borçlulara.
g) Allah yolunda savaşanlara,
h) Yolda kalmış yolculara. (Tevbe, 60)
Fakirler kimlerdir?
Fakir; nisap miktarı malı olmayan veya nisap miktar malı olup, fakat o malla zarurî ihtiyaçlarını bile karşılayamayan kimselerdir.
(Bir kişinin dinen zengin sayılabilmesi için (en az) aşağıdakilerden birine sahip olması gerekir:
80,18 gr. altın veya bunun tutarında para- ticaret malı, 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve)
Yoksullar kimlerdir?
Hiç bir şeyi bulunmayan, fakirden daha düşkün olan kimselerdir.
Sadakayı toplamaya memur edilenler kimlerdir?
Bunlar (İslami bir nizamla yönetilen) devlet reisinin zekât ve sadakaları halktan toplanmak üzere görevlendirdiği kimselerdir.
Bu şahıslar, varlıklı da olsalar kendilerine zekât verilir.
Kalpleri ısındırılmak istenenler kimlerdir?
Bunlar Peygamber Efendimiz’in (asm) şu üç nedenden zekat vermeyi belirttiği kimselerdir:
a) Müslümanlığa ısındırarak iman etmelerini sağlamak,
b) Dine zararlarını dokunmasını önlemek,
c) İmanlarını kuvvetlendirip tam Müslüman olmalarını sağlama!
Köleler kimlerdir?
Bunlar mukaveleliler, yani belli bir malı getirip teslim ettikleri takdirde azad edilecekleri hususunda efendileri ile anlaşmaya varanlardır.
Borçlular kimlerdir?
Borcu malından fazla olup da ödemekten aciz olanlardır.
Allah yolunda savaşanlar kimlerdir?
Bunlar, kendilerini Allah (cc) yolunda savaşmaya ve İslam dininin şanını yüceltmeye veren fakir askerlerdir.
Yolda kalmış yolcular kimlerdir?
Aslında varlıklı olsalar bile, memleketlerinden ve oradaki malından ayrı düşen ve memleketteki parasını getirmekten aciz olan yolculardır. (Camiu's-Sağir) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Cezaevindeki birine fitre verilebilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com