" Muhtelif " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Kötülüklerden korunmak için neler yapılmalıdır?

İnsan kötülüklerden korunmak için neler yapmalıdır? Hangi duaları okumalıdır?

Cevap:

Kötülüklerden korunmak için okunacak dualar
Hazreti Aişe'den (ra) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah (asm) şöyle buyurdu: "Kim cuma namazından sonra yedi defa ihlâs sûresi ile Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okursa, Allah onu diğer cumaya kadar kötülüklerden korur.” (İbn-i Sünnî)
Rivayet edildiğine göre, evinden çıkmadan önce Âyetel-Kürsî'yi okuyan kimseye, evine dönünceye kadar bir fenalık isabet etmez. Yine Kureyş suresini okumak müstahabtır.
Büyük İmam Ebû'l-Hasan El-Kazvini, Şafi'i fukahasından, açık kerametler sahibi, yüksek meziyet ve ahlâk sahibi şöyle demiştir: Kureyş suresini okumak, her kötülük için bir koruyucudur.
Ebu Tahir İbni Cahşeviye de şöyle demiştir: Bir yolculuğa çıkmak istemiştim, fakat yolculuktan korkuyordum. Kazvinini'nin yanına vardım ki bana duâ etsin. Daha söze başlamadan kendiliğinden bana dedi: Kim yolculuğa niyet eder de düşmandan yahut vahşi hayvandan korkarsa "Kureyş" sûresini okusun, çünkü onu okumak her kötülüğe karşı bir emandır. (İmam Nevevi - Dualar ve Zikirler)
“Kim her sabah namazından sonra, yerinden kalkmadan ve kimse ile konuşmadan, on defa “lailaheillallahü…” derse, ona on sevap yazılır, on günahı silinir ve on derece yükseltilir. Bu gününde çirkin her şeyden muhafaza altında olur ve şeytandan korunur. Allah'a ortak koşmadan başka hiçbir günah ona o gün tesir etmez.” (Tirmizi)
“Kim akşam namazından sonra on defa “lailaheillallahü.....” derse, Allah (cc) sabaha kadar onu şeytandan muhafaza edecek silahlı melekler gönderir ve Allah (cc) ona bu dua vesilesiyle cennete girmeye sebep olacak on sevap yazar, helak olmaya sebep olacak on günahını da siler ve o kişi on mümin köle azad etmiş gibi olur.” (Tirmizi)

Namaz kişiyi kötülüklerden korur
Cenab-ı Hak ayet-i kerimede namazın kişiyi kötülüklerden koruduğunu bildirmiştir:
"(Ey Resûlüm!) Kitab’dan sana vahyedileni oku ve namazı hakkıyla edâ et! Şübhe yok ki namaz, çirkin işlerden ve kötülüklerden (insanı) alıkoyar. (Namaz kılarak) Allah’ı zikretmek ise, elbette (herşeyden) en büyük olandır.(2) Ve Allah, ne yaparsanız bilir." (Ankebut, 45)
Oruç kötülüklere kalkandır
Orucun kötülüklerden muhafazaya vesile olduğu ayet-i kerimede bildirilmiştir:
"Ey îmân edenler! Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi, oruç tutmak (sizin de) üzerinize farz kılındı; tâ ki (günahlardan) sakınasınız." (Bakara, 183)
“Orucun ekmeli (en mükemmeli) ise, mi‘de gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayâli, fikri gibi cihâzât-ı insâniyeye dahi bir nevi‘ oruç tutturmaktır. Yani muharremâttan (haram şeylerden), mâlâyâniyâttan (lüzumsuz şeylerden) çekmek ve her birisine mahsus ubûdiyete (kulluğa) sevk etmektir. Meselâ, dilini yalandan, gıybetten ve galiz (kaba) ta‘birlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisânı, tilâvet-i Kur’ân (Kur’ân okuma) ve zikir ve tesbih ve salavât ve istiğfar gibi şeylerle meşgûl etmek (...) gibi sâir cihâzâta da bir nevi‘ oruç tutturmaktır.” (Mektûbât)
Gece namazı kötülüklere kefarettir
Bilâl’den (ra) Peygamber’in (asm) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:
“Gece namazını ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki salih kişilerin adetidir. Gece namazı Allah’a yakınlık olup günahlardan sakındırır, kötülüklere keffâret olup vücuttan hastalığı kovar.” (Tirmizî) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Kötülüklerden korunmak için neler yapılmalıdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com