" Sünnet-i Seniyye " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Peygamber Efendimiz (asm) abdest bozarken nelere dikkat ederdi?

Tuvalet adapları nelerdir? Efendimiz’in (asm) abdest bozma konusundaki uyarıları nelerdir?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm) helaya girerken yüzüğünü çıkarırdı

Hz. Enes’den (ra) rivayete göre:
“Resulullah (asm) gümüşten bir yüzük edinmişti kaşı habeş taşındandı ve üzerinde Muhammed Resul Allah yazılıydı.” (Müslim, Ebu Davud)
Enes (ra) demiştir ki:
“Nebi (asm) helaya gireceği vakit yüzüğünü çıkarır bir yere koyardı.” (Çünkü yüzüğünün üzerinde Allah yazılı idi.) (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) tuvalete girerken Allah’a (cc) sığınırdı

Enes Bin Malik’den (ra) rivayet edilmiştir:
"Resulullah (asm) tuvalete girerken: "Allahümme innî eûzu bike mineI-hubsi ve'1-habâis"
(Allah’ım! Erkek ve dişi şeytanların şerrinden sana sığınırım buyururdu.) (Cami’üs Sağir)
Şu abdest bozulan yerler, cin ve şeytanların bulunacağı yerlerdir. Onun için sizden biriniz helaya girmek istediği zaman:
“Erkek ve dişi şeytanlardan Allah’a sığınırım.” desin.” (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) asla ayakta abdest bozmazdı

Hz. Aişe (ra) şöyle buyurmuştur:
“Resul-i Ekrem (asm) Kur’an kendisine nazil olduğundan beri, hiç ayakta bevl etmemiştir.”
(Ayakta bevl etmek, Hanbelî mezhebinde mübah, Malikîlere göre sıçrama ihtimali yoksa caiz, aksi takdirde mekruhtur. Âlimlerin çoğu "özürsüz olarak ayakta bevl etmek mekruhtur, ancak buradaki kerahet tenzihi kerahettir.” demişlerdir. Hanefi âlimlerinin görüşü de budur.) (Sünen-i Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) abdest bozduktan sonra muhakkak temizlenirdi

Hz. Aişe’nin (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“Ben Resulullah’ı (asm) büyük abdestini bozup da su ile taharetlenmeden heladan çıktığını katiyen görmedim.”
Ebu Süfyan’dan (ra) rivayet edildiğine göre şöyle söylemiştir:
Bana Ebu Eyyub El-Ensari, Cabir Bin Abdullah ve Enes Bin Malik (ra) haber verdiler ki şu ayet nazil oldu:
“Orada (Kuba Mescidinde) pisliklerden iyice temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da böyle çok temizlenenleri sever.” (Tevbe, 108)
Ve Resulullah (asm):
“Ey Ensar topluluğu! Temizlik hakkında şüphesiz Allah sizi övdü. (Yukarıda meali verilen ayeti indirdi.) Sizin övgüye layık temizliğiniz nedir?” buyurdu.
Onlar da:
“Biz namaz için abdest alırız. Cünüplükten dolayı boy abdesti alırız ve abdest bozunca su ile taharetleniriz.” diye cevap verince Resul-ü Ekrem (asm):
“İşte budur temizliğiniz. O halde bu temizliğe sımsıkı sarılınız.” buyurdu.” (İbn-i Mace)

Peygamber Efendimiz (asm) tuvaletten çıkarken Allah’tan (cc) af dilerdi

Ebu Burde (ra) dedi ki:
Bana Aişe’nin (ra) rivayet ettiğine göre, Nebiyy-i Ekrem (asm) heladan çıktığında:
“Ey Allah’ım affını isterim.” derdi.” (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz’in (asm) abdest bozma konusunda ümmetine yaptığı uyarılar:

Kıbleye karşı abdest bozmamak

Abdullah bin El-Haris (ra) şöyle söylemiştir:
“Resulullah’ın (asm):
“Sakın hiç biriniz Kıble’ye doğru durarak su dökmesin!” emrini O’ndan ilk işiten benim, bunu halka ilk bildiren de benim.” (İbn-i Mace)
Ebu Eyyüb’ün (ra) rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur:
“Helaya vardığınızda, büyük abdest bozarken de küçük abdest bozarken de kıbleye yönelmeyiniz. Lakin doğuya veya batıya yöneliniz.”
Ebu Eyyüb (ra) dedi ki:
“Daha sonra Şam’a geldik, orada kıbleye karşı yapılmış helalarla karşılaştık. Artık oralarda kıbleden yönümüzü çeviriyor ve Allah’tan af diliyorduk.” (Sünen-i Ebu Davud)

Hayvan tezeği ve kemik ile temizlenmemek

Müşrikler Selman’a (ra):
“Peygamberiniz sizleri her şeyi, hatta helada oturma tarzını dahi öğretmiştir değil mi?” dedi.
Selman:
“Evet! Resulullah (asm) büyük abdest bozmak yahut su dökmek için kıbleye dönmeyi, sağ el ile taharet almayı, (su olmadığı zaman) üç taştan azı ile ve hayvan tezeği yahut kemik ile temizlik yapmayı bize yasakladı.” diye cevap verdi. (Müslim)

Peygamber Efendimiz (asm) sağ elini taharette kullanmamıştır

“Peygamber Efendimiz (asm) kabın içine nefes vermekten, erkeklik organını sağ elle tutmaktan ve tuvalet ihtiyacı sırasında sağ elle silinmekten yasaklamıştır.” (Müslim)
Ebu Katade’den (ra) rivayet edilmiştir:
“Sizden biriniz, küçük abdestini yaptığı zaman erkeklik organına sağ eliyle dokunmasın. Tuvalete gittiğinde sağ eliyle silinmesin. Su içtiğinde de bir nefeste içmesin.” (Ebu Davud)

İstibra yapmak (erkekler için)

İbn Abbas (ra) dedi ki:
Resul-i Ekrem (asm) iki kabrin yanından geçiyordu:
“Bakın dikkat ediniz, bunlar azap görüyorlar. Azap görmelerinin sebebi de büyük bir şey değildir;
Şu idrardan sakınmazdı, şu da koğuculuk yapardı.” buyurdu. Sonra yaş bir hurma dalı isteyerek ikiye ayırdı, bir parçasını kabirlerinin birinin üzerine, diğerini de öbürünün üzerine dikti ve:
“Bu dallar kurumadıkça onlardan azabın hafifletileceğini umarım.” buyurdu. (Ebu Davud)

Yollara ve insanların oturacağı yerlere abdest bozmamak

Muaz b. Cebel (ra) Resulullah'ın (asm) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
"Şu üç laneti gerektirecek yere, büyük abdestini yapmaktan sakının: Su almaya gelinen yerlere, yol ortalarına ve gölgeliklere" (Tergib ve Terhib)

Su kenarlarına hacet yapmamak

"Kim abdest alınan ve içilen bir su kenarına defi hacet yaparsa, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerinedir." (Ramuz)
"İki kişi avret yerleri açık ve birbirleriyle konuşarak tuvalete çıkmasın. Zira Allah buna gücenir." (Tergib ve Terhib)

Banyo yapılan yerde küçük abdest bozmamak

“Sizden biriniz banyo yaptığı yere küçük abdestini bozmasın! Sonra orada abdest alır. Şüphesiz vesveselerin çoğu bundan kaynaklanır.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Deliklere bevl etmemek

Abdullah Bin Sercis (ra) Allah Resulü’nün (yer üzerindeki haşerat) deliklerine bevl etmeyi yasakladığını ifade etmiştir. (Ebu Davud, Nesai) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimiz (asm) abdest bozarken nelere dikkat ederdi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com