" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Dinen zengin olmanın ölçüsü nedir?

Dinimiz kimleri zengin sayıyor?

Cevap:

Dinen zenginliğin ölçüsü elli dirhem gümüş ve o değerde altındır
Abdullah Bin Mesud’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse kıyamet günü dilenciliğin bir belirtisi olarak yüzünde tırnak izi ve yara bere olarak gelir.”
“Ey Allah’ın Resulü! Zenginliğin ölçüsü nedir?” diye soruldu. Resulullah (asm):
“Elli dirhem gümüş veya o değerde altın.” buyurdular. (Ebu Davud, İbn-i Mace)
“Bir kimsenin elli dirhemi olursa zekat alması helal olmaz.” (Ebu Davud, İbn-i Mace)
Nisap miktar malı olan kişi dinen zengin sayılır
Bir kimsenin zekatla yükümlü olması için hür, ergin, Müslüman olması; borçlarının ve asli ihtiyaçlarının dışında yıllanmış nisap miktarı mala sahip bulunması gerekir. Zekata tabi olan nakit para ve malların çeşidine göre nisap miktarları da farklıdır. Kendilerine zekat gereken mallar beş sınıftır:
Nakitler; altın, gümüş ve nakit paralar bu sınıfa girer. Madenler ve defineler; ticaret malları; tarım ürünleri ve meyveler; çoğunluğa göre evcil saime hayvanlar. (Şamil İslam Ansiklopedisi)
Zenginliğin asgari sınırı olan nisap Hz. Peygamber (asm) tarafından o dönemki ortalama hayat standardı ve
zenginlik ölçüsü göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Hadislerde belirtilen nisap miktarları şöyle sıralanabilir:
80,18 gr. altın veya bunun tutarında para, ticaret malı, 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve. Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır. Nisapın bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Dinen zengin olmanın ölçüsü nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com