" Zekat " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Zekata tabi olmayan mallar nelerdir?

Hangi mallar zekattan muaftırlar?

Cevap:

• İmam Ebu Hanife (ra) ile İmam Muhammed'e (ra) göre, atlar için zekat yoktur. Ancak, ticaret için olan atlar, zekata tabidirler.
• Ticaret için olan atların hükmü, diğer ticaret eşyasının hükmü gibidir. Eğer, bunların değeri nisab miktarına ulaşırsa, bunlar ister Saime (çayıra salınan hayvan) olsun, ister evde beslensinler, zekata tabi olurlar.
• Eşekler, katırlar, parslar ve av köpekleri de eğer ticaret için olurlarsa, zekata tabidirler.
• Kuzular, oğlaklar, buzağılar ve deve yavruları için de zekat yoktur. Bu, İmam-ı Azam'ın (ra) son kavli olduğu gibi, İmam Muhammed’in (ra) de kavlidir. Ancak, bu saydıklarımızın içinde, bir tane, yaşını doldurmuş olan varsa, bunların hepsi de ona tâbi olarak, nisaba sayılırlar. Fakat, bunlardan birisi" zekat olarak verilemez. Ancak, yaşı müsait bulunan, o bir hayvan, zekat olarak verilebilir.
Meselâ : Kırk kuzunun içinde bir de koyun bulunsa, bu durumda, orta halli bir koyun zekat olarak verilir.
• Eğer kuzular arasındaki koyun, orta halli ise veya daha aşağı derecede ise, zekat olarak o koyun verilir.
• Şayet, sene tamamlanmadan o koyun ölürse, İmam Ebu Hanife (ra) ve İmam Muhammed'e (ra) göre, bunların hepsinden zekattan düşer.
• Keza, elli tane deve yavrusu olsa da, aralarında, dört yaşına girmiş orta halli bir deve bulunsa, o deveyi zekat olarak vermek gerekir.
• Eğer deve yavrularının yarısı ölmüş olsa devenin kıymetinin yansı da zekattan düşer, ve onun değerinin yarısı zekat olarak kalır.
• Zekat olarak o yavrulardan birini almak caiz değildir.
• Çalıştırılan, evde beslenen ve yük taşıyan hayvanlar için de zekat yoktur. (Feteva-yı Hindiyye) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Zekata tabi olmayan mallar nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com