" Ahiret " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ahirette hangi dili konuşacağız?

Ahirette hangi dili konuşacağız? Sorgu melekleri bize hangi dilde soru soracaklar?

Cennet dili Arapça'dır

"Cennet ehlinin konuştukları dil Arapça’dır" (Feyzü'l-Kadir)
"Arap kavmini üç şeyden dolayı seviniz. Ben Arabî'yim. Kur'ân Arabî’dir. Cennettekilerin lisanı da Arabîdir". (Hâkim,Taberânî, Beyhakî)
Hadislerin ifadelerinden cennette konuşulacak dilin Arapça olacağı anlaşılıyor. Cennette böyle ise; diğer bütün ahiret âlemlerinde de geçerli olacağı muhtemeldir. Gerek kabir âleminde, gerek hesap anında Arapça'nın kullanılması akla uzak değildir.

Farsça'nın da cennet lisanı olduğunu ifade eden bir rivayet vardır

“Ehl-i cennetin lisanı Arabî ve Farisî’dir.” (Müsnedü’l-Firdevs)

Ahirette, bütün insanlar Arapça'yı konuşup anlayabilecekler

Dünyada kullandığımız dillerin farklı olması kabirde sorulan sualleri anlamamıza ve konuşmamıza mani olmaz. Çünkü ahiret âleminde hâdiseler, dünyadaki gibi sebeplere bağlı olmayacaktır. Mesela; dünyada bir dili konuşabilmek için belli bir zaman ve çaba harcayarak öğrenmek gerekiyor. Ahirette ise bu sebeplerin hiçbirisine ihtiyaç duyulmadan Allah’ın (cc) dilediği anda, istediği dil konuşulabilir.Allah’ın(cc)kudretine hiçbir şey zor değildir.

Kabirde ruhların dile ihtiyacı olmayabilir

Ruhların herhangi bir dile ihtiyacı yoktur. Konuşma dili olmadan da ruhların birbiriyle anlaşması mümkündür. Bazen dilin anlatamadığı çok şeyi, gözler kolayca anlatabilir. Demek ki; iletişim kaynağı sadece lisan değildir.
Mesela; rüyada görülen ve dili bilinmeyen bir zatla konuşmakta hiçbir zorluk söz konusu olmaz. Ruhun cesetten bir derece sıyrıldığı rüya aleminde bile böyle ise; ahiret aleminde de ruh tamamen serbestleşeceğinden, insan kabirde herhangi bir dile muhtaç ve kayıtlı olmayabilir. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Ahirette hangi dili konuşacağız?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com