" Hanımlara Özel Haller " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Adetliyken camiye girilir mi?

Adetliyken camiye girmek caiz midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;
Hayızlı kadının camiye girmesi uygun görülmemiştir.
Ümmü  Seleme'den (ra) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

Resulullah (asm) bu mescidin avlusuna girerek en yüksek sesiyle:
"Şüphesiz mescid, cünüb adama ve hayızlı kadına helâl değildir." buyurdu. (İbn Mace)

Hanefî âlimlerine göre hayızlı ve lohusa kadının mescide girmeleri yasaktır.
Mâlikilere göre de durum aynıdır. Ancak mal veya can tehlikesi olursa mescide girmeleri caizdir.
Şafiî ve Hanbeli âlimlerine göre hayızlı ve lohusa kadın, mescidi kanla kirletmekten emin iseler mescidden geçebilirler. Mescidde durmaları ise Şâfiîlere göre mutlaka yasaktır. Hanbelîlere göre ise, eğer kan kesilir ve abdest alırlarsa durmaları caizdir. (Sünen-i İbni Mâce Tercemesi Ve Şerhi)
Hanefilere göre:
Hayızlı veya nifaslı veyahut da cenabet olan kimseye, ister oturmak için olsun, isterse ibadet etmek için olsun, mescide girmek, haramdır. Münyettil - Musallî'de de böyledir,
Tefazîb isimli kitapta; "Cemaat için, hayızlı, mescide giremez." denilmiştir.
Hüccet'de ise "Hayızlı, başka yerde bulamıyorsa, su için, mescide girebilir." denilmiştir. Hüküm de böyledir.
Hayızlı bulunan veya cünüp olanın, vahşî hayvanlardan ve¬ya hırsızdan veyahut da soğuktan korktuğu zaman, mescidde durmasında bir beis yoktur. Bu durumla karşılaşanlar için, evlâ olan ise, mescide tazim ederek, teyemmüm etmektir. Tatarhâniyye'de de böyledir.
Mescidin üzeri de, mescid hükmündedir. Cevheretü'n - Neyyire'dede böyledir.
Sahih kavle göre, cenaze ve bayram namazlarını kılmak için tanzim edilmiş olan yerler, -namazgahlar- mescid hükmünde değildir. Bahrü'r - Râık'ta da böyledir. (Fetevayi Hindiyye)
Bir zorunluk olmadığı halde bir mescide girmek veya içinden geçmek hayızlıya yasaktır. Fakat zaruret hali olursa, geçilebilir. Bir kimsenin evinin kapısı, mescidin içine doğru açılsa ve evine girip yıkanmak için mescit içinden geçmek zorunda kalsa, o kimse mescit içinden geçerek evine girer ve yıkanır. (Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen)
Hayızlı kadının Kur'an okuması ve Mushaf'ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir. Bu konuda hayızlı kadın cünüp kimse gibidir. İhtiyaç halinde mescide girebilirler. (İman ve İbadetler)
Şafilere göre:
Cünüb, hayızlı ve nifaslı kadının, beklemeksizin, dolaşmaksızın, mescidi pislemeksizin içinden geçmeleri caizdir. Meselâ bunlardan birinin, mescidin bir kapısından girip öbüründen çıkması caizdir. Ama girdiği kapıdan tekrar çıkması, mescidin içinde dolaşmak sayıldığından haram olur. Yalnız bir kapıdan girip öbüründen çıkmak niyetiyle içeri girer de farkında olmaksızın aynı kapıdan tekrar çıkacak olursa bu, haram olmaz. (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. Ceziri)
Hayız ve nifaslı olan kadın, camiyi kirletmesinden korkusu olmazsa caminin içinden geçebilir. (Günümüz Meselelerine Fetvalar, Halil Gönenç)
Allah'a emanet olunuz. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Adetliyken camiye girilir mi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com