" Kur'an-ı Kerim " 3 yorum

 

 Kur’ân nedir?

Kur’ân nedir? Tarifi nasıldır?

Cevap:

• Kur'ân, yirmi üç yıllık peygamberlik devresinde Hz. Muhammed’e (asm) Allah (cc) tarafından gönderilmiş vahiylerin bütünüdür. Ve "SON SEMÂVÎ KİTAP"tır.
• Kur'ân, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitap, Nur, Zikir ve Ümmü’l-kitap isimleriyle de bilinen "KELAMULLAH"tır.
• Kur'ân, dört esas üzerine indirilmiştir:
Tevhit (Allah’ın (cc) varlığı ve birliği),
Nübüvvet (peygamberlik),
Haşir (yeniden diriliş) ve adalet,
Ubudiyet (kulluk ve ibadet)
• Kur'ân, Allah’ın (cc) kelâmı olup O’nu yarattıklarından ayıran kendine has varlığını, gerçekliğini, sıfatlarını, isimlerini ve işlerini açıklayan sözüdür.
• Kur'ân, Allah'ın (cc) varlığının ve birliğinin kesin delili ve parlak tercümanı olmakla Rabb'ini kullarına tarif eden bir "HİDAYET KİTABI"dır.
• Kur'ân, ilahî kanunlarla her türlü sosyal, ekonomik, hukukî, idarî, beşerî, medenî, ahlakî düzeni temin eden bir "ŞERİAT KİTABI"dır.
• Kur'ân, ilim ehlinin doymadığı, aranan her ilmin içinde bulunduğu "MUCİZEVÎ BİR İLİM KİTABI"dır.
• Kur'ân, insanı Allah’a (cc) yakınlaştıran, ruha huzur veren, insanın arzu ve isteklerine tercümanlık eden bir "DUA KİTABI"dır.
• Kur'ân, insanı ve yaratılış gayesini, dünya ve ahireti, cennet ve cehennemi, yaratılan her bir şeyin hikmet ve hakikatini, Allah’ın (cc) kâinatta görünen sıfat ve isimlerini düşünmeye vesile olan bir "FİKİR KİTABI"dır.
• Kur'ân, belâgati, usandırmaması, tahrif edilememesi, maddi ve manevi her ihtiyaca cevap vermesi, kolayca ezberlenmesi, tazeliğini muhafaza etmesi, her asra ve her kesime hitap etmesi, bütün ilimleri içinde bulundurması, geçmişten ve gelecekten haber vermesi, asla bir benzerinin yazılamaması gibi özellikleriyle "MUCİZELER HAZİNESİ"dir.
• Kur'ân, Son Peygamber Muhammed’in (asm) "EN BÜYÜK MUCİZESİ"dir.
• Kur'ân, Arapça olup 30 cüz, 114 sure ve 6666 ayettir.
• Kur'ân ayetleri, Miladi 610 yılı Ramazan ayının 16. gecesi inmeye başlamış, 632 yılı Zi’l- hicce ayının 9. günü sona ermiştir. 23 sene zarfında bölüm bölüm indirilmiştir.
• Kurân’da, ilk inen ayet “Alâk” süresinin ilk 5 ayeti, son inen ayet ise “Maide” suresinin 3. ayetidir.
• Kur'ân surelerinin 86 tanesi Mekke’de 28 tanesi ise Medine’de inmiştir.
• Kur'ân, “Fatiha Suresi" ile başlayıp, “Nas Suresi" ile sona erer.
• Kurân’ın, en uzun suresi “Bakara Suresi” (286 ayet) en kısa ise “Kevser Suresi”dir (3 ayet).
• Kur'ân, Hz. Ebu Bekir (ra) zamanında kitap haline getirilmiş ve Hz. Osman (ra) zamanında çoğaltılmıştır. Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Kur’ân nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
hatice "6.12.2011 15:27" tarihinde demiş ki:
herkes ibadet yapmalı
yemre1453-23 "4.4.2012 13:55" tarihinde demiş ki:
ALLAH C.C. RAZI OLSUN.
ğökçe "21.2.2013 19:33" tarihinde demiş ki:
çok güzel

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com