" Oruç " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Orucun farzları nelerdir?

Orucun farzları nelerdir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Hanefîlerle Hanbelîlere göre, orucun bir tek rüknü vardır. Bu rükün de; oruç bozucu şeylerden uzak durmaktır.
Malikilere göre: Kendi aralarında ihtilâfa düşerek bazıları orucun iki rüknü olduğunu söylemişlerdir:
1. Niyet
2. İmsak
Bazıları oruç için niyetin, rükün değil de şart olduğunu ve oruç kavramının sadece imsak ile yani orucu bozan şeylerden uzak durmakla gerçekleşeceğini ileri sürmüşlerdir.
Şâfiîlere göre: Orucun rükünleri üç tanedir:
1. Niyet.
2. Oruç tutan kişi.
3. Orucu bozan şeylerden uzak durmak.
Şâfiîlere göre oruç kavramı ancak bu üç rükünle gerçekleşebilir. Bilindiği gibi Hanefîlerle Hanbelîler, oruç tutanla niyetin, oruç kavramı dışındaki iki şart olduğunu, ama oruç için yine bunların varlığının gerekli olduğunu söylemişlerdir.
(Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Orucun farzları nelerdir?
Allah’a emanet olunuz…

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com