" Teravih Namazı " 3 yorum

 

 Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazını cemaatle kılmak şart mıdır?

Cevap:

Teravih namazının mescitlerde kılınması daha faziletlidir

Teravih namazının cemaatle kılınması bir kifaye sünnettir. Mescitlerde teravih namazı cemaatle kılındığı halde, bir özrü olmaksızın cemaati terk edip bu namazı evinde kılan kimse, günah işlemiş olmazsa da fazileti terk etmiş olur. Bu kimse evinde cemaatle kılsa, cemaat sevabını alırsa da, mescitte ki cemaatin faziletine eremez. Çünkü mescitlerin fazileti fazladır.

Teravih namazına niyet edilmelidir

Teravih namazını kılacak kimsenin, teravih namazına veya vaktin sünnetine veya gece ibadetine niyet etmesi ihtiyat bakımından daha uygundur. Kayıtsız olarak "namaza" veya "nafile namazına" niyet edilmesi de birçok fıkıh âlimlerine göre caizdir.

Teravih namazını on selam ile bitirmek daha faziletlidir

Teravih namazını, her iki rekâtta bir selam vererek on selam ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekâtta bir selam da verilebilir. Sekizde, onda veya yirmi rekâtta bir selam vererek bitirmek de caizdir. Fakat böyle kılmak mekruh sayılmaktadır.
Teravih namazı, iki rekâtta bir selam verilince, tam akşam namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selam verilince, tam yatsı namazının dört rekât sünneti gibi kılınır. Cemaatle kılındığı zaman, cemaat hem teravihe, hem de imama uymaya niyet eder. İmam da tekbirleri, tesmi'leri ve kıraati aşikâre yapar.

İmam teravih namazının rekâtlarında, eşit derecede Kur'ân okumalıdır

İmam için teravih namazının her iki rekâtında eşit derece Kur'ân okumak ve böylece iki veya dört rekâtta bir selam vermek faziletlidir. Çünkü böyle yapılması, ruhu düşünceden kurtarır.

Teravih namazını kıldıran kimse, Kurân’ı düzgün okumalıdır

Teravih namazı kıldıracak zatın güzel sesli olmasından ziyade, okuyuşunun düzgün olmasına özen gösterilmelidir. Güzel ses, kalbi meşgul ederek düşünce ve huzura engel olabilir. Okuyuşunda noksanlık ve hata olan bir imamın mescidini bırakarak düzgün okuyan bir imamın bulunduğu mescide gidilmesinde bir sakınca yoktur.

İmamın cemaati usandıracak miktarda Kur'ân okuması uygun değildir

İmamın teravihde cemaati usandıracak miktar Kur'ân okuması uygun değildir. Bununla beraber Fatiha suresinden sonra okunacak ayetler, bir sureden veya ayetten noksan olmamalıdır. Teravihin ka'delerinde teşehhüdden sonra salavatlar terk edilmemelidir.
Teravihin her rekâtında on ayet okunursa, Ramazan sonunda bir hatim yapılmış olur
Teravihin her rekâtında on ayet okunması müstehabdır. Çünkü bu şekilde devam edilirse, bir Ramazan'da bir hatim yapılmış olur. Böyle bir defa hatim ile teravih namazı kılınması sünnettir. Bazı âlimlere göre, bu hatimin yirmi yedinci geceye (Kadir Gecesine) rastlatılması müstehabdır.

Kişinin vitir namazını kendi başına kılması daha güzeldir

Teravih namazının bir kısmı kılındıktan sonra imama uyan kimse; teravih son bulunca noksan kalan rekâtları tamamlar. Sonra da vitir namazını kendi başına kılar, iyi olan budur. Bununla beraber imamla vitri kılıp sonra teravih namazını tamamlaması da caiz görülmüştür.

Yatsı namazını cemaatle kılmayan kimse, teravih namazında imama uyabilir

Yatsı namazında cemaati terk etmiş olan kimse, teravih ve vitir namazlarında imama uyabilir. Bunun için bir kimse, imam yatsı namazını kıldırıp teravihe başlamış olduğu sırada mescide gelse, önce yatsı namazını kendi başına kılar sonra teravih için imama uyar. Noksan kalan rekâtları da sonra kendi başına tamamlar. Yine teravih namazını imam ile kılmayan kimse, vitir namazını imam ile kılabilir. Sahih olan görüş budur. Fakat hem imam, hem de cemaat, yatsı namazını cemaatle kılmamış olursa yalnız teravih namazını cemaatle kılamazlar. Çünkü teravihin cemaati, farzın cemaatine bağlıdır. Teravihin müstakil olarak cemaatle kılınması nafileler hakkındaki din esaslarına uygun düşmez.

Teravih namazında yapılan teşehhüt ve selamlar yerinde olması gerekir

İmam, teravih namazının ilk birinci rekâtından sonra yanılarak otursa ve selâm verdikten sonra yeniden iki rekât kılmadan geri kalan rekâtları usulüne göre kıldıracak olsa, bir görüşe göre namazı caiz olur. Ancak ilk iki rekâtı kaza etmesi gerekir. Diğer bir görüşe göre, geri kalan namazlar caiz olmaz. Hepsini kaza etmesi gerekir. Çünkü teravih, bir namazdır. Yapılan teşehhütler ve selamlar yerinde yapılmamış olur.

Teravih namazının mekruhları

• Teravih namazını özürsüz olarak otururken kılmak veya uykunun bastırdığı bir halde iken kılmak mekruhtur.
• İmamın rükûa varmasına kadar bekleyip de ondan sonra imama uymak mekruhtur.

(Büyük İslam İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen) Kaynak: http://www.sorusorcevapbul.com - Teravih namazı nasıl kılınır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
emre" "6.8.2011 21:49" tarihinde demiş ki:
eyvallah
Sinan "27.8.2011 18:50" tarihinde demiş ki:
Allah yar-dimciniz olsun.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com