" Hac " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hacca gitmek için ihtiyar mı olmak lazımdır?

Hacca gitmek için ihtiyar olmak mı gerekir? Hac ibadeti hemen eda mı edilmelidir?

Cevap:

Hacca gitmek için acele edilmelidir

Hacca gitmek için acele edilmelidir. Çünkü Peygamberimiz (asm) bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlar:
“Hac yapmak isteyen acele davransın. Zira sizden hiç kimsenin başına ne gelecek bilinmez. Hastalanacak mı, fakir mi düşecek?” (Ebu Davud, Menâsik)
Müçtehitlerin ekserisi bu hadisi içtihatlarında esas tutarak, kendilerine hac farz olan kimselerin aynı sene hacca gitmelerinin lüzumuna vurgu yapmışlardır.
Peygamberimiz (asm) hacca gitmenin ölçüsünü “Azık ve binek” olarak tarif etmiştir. Azık ve binek ise hacca gidebilecek yol imkânının ve orada lâzım olacak yiyecek içecek ve diğer ihtiyaçların teminidir.
Bunlara muvaffak olanların hiç geciktirmeden, hemen o sene hacca gitmelerini emretmiş. Hatta öyle ki haccın evlilikten önce olduğunu tebliğ ederek hacca gitmeleri farz olan kimselerin önce hac yapmaları gerektiğini söylemiş. Çünkü hac farz, evlilik ise sünnettir.
Peygamberimiz (asm) şu hadîs-i şerifleriyle de imkânı olduğu halde hacca gitmemenin veya haccı geciktirmenin ne kadar büyük bir vebali olduğunu bizlere ders veriyor:
“Kim kendisini Beytullah’a ulaştıracak kadar azık ve bineğe sahip olduğu halde haccetmemişse onun Yahudi veya Hıristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur.” Zira Allah (cc) Kitabında “Oraya yol bulabilen insana Allah için Kâbe’yi haccetmesi gerekir”. (Âl-i İmran, 97) buyurmuştur.” (Tirmizi)
Peygamberimiz (asm) başka bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur. Allah (cc) buyurdu ki:
“Bedenine sağlık verdiğim, rızkını bollaştırdığım bir kul bu durumunda üzerinden 5 sene geçtiği halde Kâbe’yi ziyaret etmeye gelmezse rahmet ve lütfumdan mahrum kalır.” (Tergib ve Terhib)
Allah’a iman ve Allah yolunda cihattan sonra en faziletli bir amel olan hac ibadetini yapmak için çocuklara birer iş kurup, onları evlendirip işleri yoluna koyup ellisini geçmiş olmak gerekmiyor. Bizler lâyemut değiliz. Demirden, polattan bir vücudumuz da yok. Kolay dağılabilir, etten ve kemikten müteşekkil bir vücuda sahibiz. Bu dünyada ebedi kalacak da değiliz. Yarına çıkacağımıza elimizde bir senedimiz de yoktur. Şair:
“Dün geçti, yarına çıkan var mı? Gençliğe de güvenmem ölenler hep ihtiyar mı?” demiştir.
Onun için ölüm gelmeden imkânımız varsa hac ibadetimizi eda edelim.
Erteleyenler helâk olmuştur. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hacca gitmek için ihtiyar mı olmak lazımdır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com