Kaynaklarımız

Hiçbir soru yoktur ki Kur'an ona cevap vermesin!

Sorusorcevapbul.com'da müdakkik bir araştırma heyeti tarafından hazırlanmakta olan cevaplar, titizlikle yapılan bir çalışma neticesinde kullanıcılarına takdim edilmektedir. Başta Kuran-ı Azimü'ş-şan ve hadis-i şerifler esas alınmak suretiyle istifadeye sunulan bu çalışmalar; müceddid ve müçtehidlerin eserleri ve ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerinden istifade edilerek hazırlanmaktadır.

"Kuran'a dayanarak konuşan doğru söylemiş, onu tatbik eden sevap kazanmış, onunla hükmeden adalet etmiş ve insanları ona davet eden dosdoğru yola yöneltmiş olur." (Tirmizi)

Ehl-i sünnet anlayışına uymayan batıl fikirlerin etkisini izale etmek.

"Ya âlim ol, ya ilim öğrenmenin yolunda bulun, ya da ilmi dinlemeye râm ol, yâhut da bunları seven ol, (bu konuda) sakın beşincisi olma, aksi takdirde helâk olursun." (Taberani)

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com