" Hac " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Hacca imkânı olup da gitmeyen küfür üzere mi ölür?

Haccın farz olduğunu bildiği halde imkânı olup da gitmeyen kişi küfür üzere mi ölür?

Cevap:

“Kim kendisini Beytullah’a ulaştıracak kadar azık ve bineğe, yol vasıtasına sahip olduğu halde haccetmemişse onun Yahudi veya Hıristiyan olarak ölmesi arasında fark yoktur. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur:
“Oraya yol bulabilen insana, Allah için kâbeyi haccetmesi gerekir.” (Al-i İmran, 97) (Tirmizi)
Hadiste hac yapmaya yetecek maddî imkanı olup da hacca gitmeyenler çok ağır bir üslupla tehdit edilmektedir. Hıristiyan veya Yahudi olarak ölme tehlikesi, yani küfür üzere ölmek. Alimler bu ifadenin tağliz yani “terhib ve korkutmada şiddete başvurma” güttüğünü belirttikten sonra şu açıklamayı da yaparlar:
Maddi imkana rağmen farz olan haccı terk etmek, ya bunun vacip olduğunu inkar ve istihfaftan gelir, bu ise küfürdür; ya da emr-i ilahiyeye isyandan gelir. Öyle ise küfre düşerek yahudi veya hıristiyan mertebesine inme tehlikesi ile baş başadır.
Resulullah (asm) haccı emreden ayeti okuyarak, haccetmeyenin bu emr-i İlahî’yi inkar veya ona isyan ettiğine ve dolayısıyla beyan ettiği vaîde delil getirmiş olmaktadır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Hacca imkânı olup da gitmeyen küfür üzere mi ölür?
Kaynak: Kütüb-i Sitte

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com