" Hac " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Haccın hükmü nedir? Delilleri nelerdir?

Haccın farz olduğunun delilleri nelerdir?

Cevap:

Haccın farziyyeti ve ispatı ayet ve hadislerle sabittir

Hac, müslümanların ittifakıyla farzdır. İslâm'ın rükûnlarından biridir. Müslümanlardan hiç kimse buna muhalefet etmemiştir. Delili ise Kur'an, Sünnet ve İcma'dır.
Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de:
“Şüphesiz ki insanlar için ilk kurulan ev, Mekke'deki mübarek ve âlemler için hidayet vesilesi olan Kâbe’dir Orada apaçık alâmetler vardır, İbrahim'in makamı vardır Kim oraya girerse emin olur Oraya (gitmeye) yol bulabilen kimseye Allah için Kâbe’yi ziyaret etmek farzdır Kim nankörlük eder (de imkânı olduğu halde haccetmez)se (bilsin ki) Allah âlemlerden müstağnidir.” (Âli İmran, 96–97) buyurmuştur.
“İnsanlar arsında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.” (Hac, 22–27)
Hadis külliyatının hac bölümlerinde haccın farz oluşuna delalet eden birçok hadis vardır. Şu hadisler örnek olarak zikredilebilir:
“İslâm beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna şehadet etmek, Namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Kâbe’yi haccetmek.” (Buharî)
“Bir gün Hazret-i Cebrail (as):
—Ey Muhammed İslam hakkında bana bilgi verir misin?”dedi. Hazret-i Peygamber (asm):
—Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirebilirsen Kâbe’yi ziyaret etmen (hac yapmandır)dir” diye cevap vermiş,
Bunun üzerine Cebrail (as):
—Doğru söyledin demiştir.
(Müslim)
“Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır, haccediniz.(Müslim)
Haccın farziyyetini inkar eden kimse kafir olur. Çünkü İslam’ın şartlarından olan hac ibadeti ayet ve hadislerle sabittir.

Hac farz-ı ayndır

İmkânı olan her müslümanın haccı bizzat kendisinin yapması farzdır. Cenaze namazı ve cihad gibi bir grup insanın görevini yapması ile diğer müslümanların üzerinden düşmez. (Semerkandî)
Bu konuda ittifak vardır, aksi görüş beyan eden yoktur.

Hac ömürde bir defa farzdır

Yukarıda belirtilen delillerle haccın farz olduğu açıkça anlaşılmaktadır Ömürde bir defa mı yoksa birden fazla mı yapılması gerektiğini Peygamber Efendimiz’in (asm) hadis-i şeriflerinden anlamaktayız.
Sahabeden Akra bin Habis (ra):
“Ey Allah’ın elçisi! Hac her yıl mı yoksa ömürde bir kere mi farz? diye sormuş, bunun üzerine Peygamberimiz (asm):
“Ömürde bir kere farzdır. Daha fazla yapan nafile hac yapmış olur.”cevabını vermiş kendisi de hac farz olduktan sonra bir defa hac yapmıştır.
(Tirmizî)
Ebu Hureyre Hazretleri (ra) anlatıyor: "Bir gün Resulullah (asm) bize şöyle hitap etti:
"Ey insanlar, size hac farz kılınmıştır. Şu halde haccı eda ediniz!"
Cemaatte bulunan bir adam:
"Her sene mi, Ey Allah'ın Resulü?" diye sordu. Peygamberimiz (asm) sükût etti cevap vermedi. Sahabi sorusunu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm):
“Eğer evet deseydim her yıl hac yapmak farz olurdu, buna gücünüz yetmezdi.”cevabını verdi.
(Müslim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Haccın hükmü nedir? Delilleri nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com