" Haset " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Haset nedir?

Haset nedir?

Cevap:

Haset:
“Bir kimsenin, sahip olduğu mevki, şan, şöhret, sıhhat gibi manevi mal, mülk gibi maddi nimetlerini çekememek… Bunlardan rahatsız olmak ve o kişinin elinden bütün bunların gitmesini istemektir.” manasına gelir. (Lugat)
“Nimet verilmiş olan kimseden o nimetin zevalini istemek, yani nimetin yok olarak o kimsenin mahrum kalmasını temenni etmektir. Bazı alimler “kişinin bu nimete, kendisinin sahip olmasını temenni etmesidir.”diye tarif etmiştir. Gerçek o ki hased her iki manaya da şamildir.” (Kütüb-i Sitte)
“Kıskanmak, çekememek, başkasında olan sağlık, zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden o nimetin gitmesini istemek. Kalpte bulunan ve insanı kötülüklere sürükleyen en önemli ve gayri ahlâkî özelliklerden, hastalıklardan birisidir.” (Şafi Ansiklopedisi)
“Hasette asıl olan mana, bir nimetin, bir faziletin, bir kemalin, sahibinden zevalini (yok olmasını) arzu etmek, kendisine geçmesini gerek istesin gerek istemesin başkasında bulunmasını mutlaka çekememektir. Öyle ki; “Onunki onda dursun da sana verelim.” deseler memnun olmaz, keşke onunki mutlaka gitsin de kendisine hiç bir şey verilmese bile hoşlanır… Kıskançlığın sebepleri; çekememezlik, dünya hırsı ile haksız istekler, aşırı sevdalardır.” (Elmalılı Hamdi Yazır) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Haset nedir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com