" Oruç " Henüz yorum yapılmamış.

 

 İftarı geciktirmek neden uygun değildir?

İftar vaktinin kıymet ve mahiyeti nedir, İftarın geciktirilmesi neden uygun görülmemiştir?

Cevap:

İftarı geciktirmek Yahudi ve Hristiyanların adetidir


“İnsanlar, iftarı geciktirmedikleri müddetçe hayır üzere devam ederler. Öyleyse iftarı ta’cil edin. (ilk vaktinde orucunuzu açın) Çünkü Yahudiler, iftarlarını geciktirirler” (Kütüb-i sitte)
Enes bin Malik’den (ra) Hz. Peygamber’in (asm) iftar etmedikçe akşam namazı kılmadıkları, hiç değilse bir yudum su içtikleri rivayet edilmiştir. İftarda acele etmenin sebebi şudur: Yahudi ve Hıristiyanlar, oruçlu oldukları zaman iftarı yıldızlar görülünceye kadar geciktirirlerdi. Onlara benzememek için iftarı acele yapmak müstehap sayılmıştır. Sahuru son vaktine kadar geciktirmek de müstehaptır. (Buhari)

“Kullarımın bana en sevimli olanı, onların iftarda en acele edenidir"

Bir Kudsî hadiste şöyle buyurulur:
“Kullarımın bana en sevimli olanı, onların iftarda en acele edenidir" (Tirmizî, Savm, Ahmed İbn-i Hanbel)

"İnsanlar ,iftarı acele yaptıkları sürece, hayır üzere devam etmiş olurlar"
(Buharî, Müslim)
İftar anında Allah’ın (cc)affı vardır
Allah (cc) her iftar anında bir takım cehennemlikleri azat eder” (Taberânî, Beyhakî)
İftar vakti yapılan dualar kabul edilir
Peygamberimiz (asm) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Üç kimsenin duası geri çevrilmez, kabul edilir:
1- Oruçlunun iftar vaktindeki duası,
2- Adaletli hükümdarın duası,
3- Mazlumun duası.”
(Tirmizî)
Orucu hurma veya suyla açmak faziletlidir
“Biriniz orucunu açtığında onu hurmayla açsın. Çünkü o, berekettir. Onu bulamazsa suyla açsın. Çünkü su çok temizdir” (Tirmizî, İbn-i Mâce)
Allah (cc)iftar vaktinde oruçlunun kalbinde sevinç yaratır
“Oruçlunun iki sevinci vardır: Biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah’a (cc)kavuştuğu zamandır.” (Buhârî, Müslim) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - İftarı geciktirmek neden uygun değildir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com