" Oruç " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Oruca başlama vakti ne zamandır?

ORUCA BAŞLAMA VAKTİNİ KUR'AN AYETLERİ VE HADİS-İ ŞERİFLER IŞIĞINDA AÇIKLAR MISINIZ? TEŞEKKÜRLER

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Oruca başlama vakti imsağın girmesiyledir.
“…fecrin beyaz ipliği, siyah iplikten size belli oluncaya (imsak vaktine) kadar yiyin, için; sonra da geceye (iftar vaktine) kadar orucu tamamlayın!...” (Bakara, 187)
Nâfi', İbn Umer'den; bir de el-Kaasım ibn Muhammed Âişe'den (ra) (şöyle demiştir): Bilâl geceleyin ezan okur idi. Resûlullah (asm): Ümmü Mektûm oğlu ezan okuyuncaya kadar yiyi-niz, içiniz- Çünkü Ümmü Mektûm oğlu fecr tulü' etmedikçe ezan okumaz" buyurdu. (Buhari)
Talk İbnu Ali (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Fecr-i kâzib size mâni olmasın, fecr-i sadık karşınıza çıkıncaya kadar yiyin için." (Ebu Dâvud, Savm: 17, (2348); Tirmizî, Savm: 15, (705)
Rivayete göre bu ayet ilk indiğinde "mine'l-fecr (fecirde, fecirden)" ilâvesi yoktu. Oruç tutacak olanlar bir ayağına siyah, diğerine beyaz iplik bağlar. Sahurda, bunları açıkça görünceye kadar yemeğe ve içmeye devam ederdi. Cenâb-ı Hak, iplik örneğinden "gece ile gündüz"ün kastedildiğini bildirmek üzere, tan yerinin ağarması anlamında, "mine'l fecr" ilâvesini indirdi (Buhârî, savm, 16, Tefsîru Sûre 2/28; Müslim, Sıyam, 35; İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, Tahkîk ve ihtisâr, Muhammed Alî es-Sâbûnî, Beyrut 1402/1981, I, 165)
Hz. Peygamber de iplik örneğinden gece ile gündüzün kastedildiğini açıklamıştır. Adiy b. Hâtim (ö. 60/680'den sonra) (ra)'dan şöyle dediği nakledilmiştir: "Yukarıdaki ayet inince, bir siyah, diğeri beyaz iki tane ip alıp, bunları yastığımın altına koydum. Sahurda bunlara bakıyor, birbirinden ayırdedilecek kadar tan yeri ağarınca yemeği içmeyi bırakıyordum. Sabah olunca, Resulullah'a (asm) gidip yaptığım şeyi ona haber verdim. O, şöyle buyurdu: "Senin yastığın ne kadar da büyükmüş! Ayette kastedilen, gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığıdır. Bunları bir yastığın altına nasıl sığdırırsın'!" (Buhârî, Savm, 16).
İkinci fecrin doğmasından   (yani aydınlığın ufukta yayılmaya başlamasından) itibaren, güneşin batma ânına kadar olan vakittir.
Bununla beraber, bu ikinci fecrin, ilk doğduğu âna mı, yoksa ziyasının ufukta uzanıp dağılmaya başladığı zamana mı itibar edileceği hususunda ihtilâf edilmiştir. Şemsü'l - Eimme Halvânî bu hususta: Birinci kavle uymak ihtiyata daha uygundur. İkinci kavil ise daha geniştir. Yani oruç tutacaklar için daha müsaittir. demiştir. Muhıyt'te de böyledir.
Âlimlerin çoğu bu görüşü benimsemişlerdir. Hizânetü'I- Müflîn'de de böyledir. (Fetevayi Hindiyye)
Allah’a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Oruca başlama vakti ne zamandır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com