" Oruç " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Sürme çekmek orucu bozar mı?

Oruçluyken sürme çekmek caiz midir?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre;
Oruçlunun sürme çekmesi caizdir. Sürmeyi çeken sürmenin tadını boğazında hissetse bile orucu bozulmaz. Atâ b. Ebî Rebâh, Hasen el-Basrî, Nehâî, Evzâî, Eb.û Sevr, Enes b. Mâ¬lik, İbn Ömer ve İbn Ebî Evfâ da bu görüştedirler.
Bu görüşte olanların dayandıkları hadîsler de şunlardır:
İbn Mâce'nin Hz. Aişe'den rivayetine göre; Resûlullah (asm) Rama¬zanda oruçlu iken sürme çekmiştir.
Tirmizî'nin Enes b. Mâlik'ten yaptığı bir rivayet de şöyledir:
Bir adam Hz. Peygamber'e (asm) gelip "Gözüm rahatsızlaştı, ben oruçlu iken sürme çekeyim, mi?" dedi. Resûlullah (asm) "evet" buyurdu.
Beyhâkî'nin Ebû Râfiî'den rivayetine göre, Resûlullah (asm) oruçlu iken gözüne sürme çekmiştir.
Malikîlere göre;
Sürme boğaza ulaşırsa, kullanılması haramdır. Oruç bozulur ve kaza icâb eder. Boğaza ulaşıp ulaşmadığında şüphe edilmesi halinde mekruh olur. (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Sürme çekmek orucu bozar mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com