" Oruç " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Tüberküloz testi orucu bozar mı?

Verem teşhisi için yapılan tüberküloz cilt testi (PPD) orucu bozar mı?

Cevap:

Değerli Kardeşimiz;

Tüberküloz cilt testi (PPD) şu şekilde uygulanır

Tüberküloz cilt testi, tüberküloz basilinin hücre duvarından elde edilen ve antijenik özelliği olan bir proteinin, küçük bir iğne ile çizerek kol derisi içine uygulanması ve 2-3 gün sonra oluşan kabarıklığın değerlendirilmesi şeklinde yapılan bir testtir. Kabarıklığın oluşması tüberküloz basili ile karşılaşıldığını ve infeksiyon varlığını gösterir. Kabarıklık oluşmaması ise tüberküloz basili ile karşılaşılmadığı anlamına gelir.
(TÜSAD: Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği)

Vücudun herhangi bir kısmından içine tamamen sokulan maddeler orucu bozar

İhtikan (şırınga yapmak), buruna ilaç akıtmak, kulağa yağ damlatmak orucu bozar ve kazayı gerektirir.
Oruçlunun kendi işi olarak ağzından başka, vücudunun herhangi bir kısmından içine tamamen sokulup kaybolan veya başkası tarafından sokulup vücuda yarar sağlayan herhangi bir şey orucu bozar. Bu hususta içeriye giden şeye bakılır, gittiği yola bakılmaz.
Bu mesele, İmam Serahsî'nin "Mebsut" adlı kitabındaki açıklamasına bakılırsa, İmam Azam'a göredir.
Hatta bir görüşe göre, başkası tarafından sokulup vücudun içinde kaybolan demir parçası gibi bir şey, vücudun yararına olmadığı halde, yine orucu bozar.
İki imama (İmam Ahmet Bin Hanbel (ra), İmam Malik (ra) gelince, bunlara göre bir şey, tabi yoldan içeriye gitmedikçe oruç bozulmaz. Çünkü oruç; "Yaratılışta bir yol ve kanal olan bir uzuvdan (organdan) bir şeyi içeriye sokmaktan kendini tutmaktır." Biz böyle bir imsak ile emr olunmuşuz. Bu hususta geçici olan yol ve kanallara itibar edilmez.
Bunun için dışarıdan bir yaraya konulan ilaç, boşluğa kadar gitse de, orucu bozmaz. Vücudun derisini yırtarak içeriye gidip kaybolan bir demir, bir kurşun parçası hakkında da hüküm böyledir. Buna göre iğne ile de orucun bozulmaması gerekir. Evvelce, fetvahane tarafından da bu yolda fetva verilmişti. Fakat daima ihtiyat yolunun gözetilmesi iyidir. (Büyük İslam İlmihali)

Vücudun herhangi bir yerinden vücudun içerisine tamamen sokulan bir madde orucu bozar. Bu maddenin vücuda faydalı olup olmaması mühim değildir. Dolayısıyla tüberküloz testi de deri içine protein uygulanması şeklinde yapıldığına göre orucu bozar.
Ancak İmam Ahmed Bin Hanbel (ra) ve İmam Malik’e (ra) göre ise tabi yoldan hariç olarak vücuda giren maddeler orucu bozmadığı için bozmaz.

Allah'a emanet olunuz. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Tüberküloz testi orucu bozar mı?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com