" Ruh " Henüz yorum yapılmamış.

 

 Ruh ve nefis Kur’ân-ı Kerim’de aynı manada mı zikredilmiştir?

Kur’ân-ı Kerim’in beyanında ruh ve nefis aynı anlamları mı taşımaktadır?

Cevap:

Kur an-ı Kerim’de nefis kelimesinin asıl lügat manasıyla geçtiği yerler
“Yusuf dedi ki:) “Halbuki (ben) nefsimi temize çıkarmıyorum. Muhakkak ki nefis, daima kötülüğü emredicidir; ancak Rabbimin merhamet ettiği (koruduğu kimse) müstesna. Şüphesiz ki Rabbim, Gafur (çok bağışlayan)dır, Rahim (çok merhamet eden)dir.” (Yusuf, 53)
“Ehl-i kitaptan birçoğu, iman etmenizden sonra sizi kafirler olarak geri döndürmeyi istediler. (Bu, senin peygamberliğin olan) hakikat kendilerine belli olduktan sonra, sırf nefislerinden gelen bir kıskançlıktan dolayıdır. Artık Allah (onlar hakkında cihad) emrini getirinceye kadar affedin, aldırmayın! Muhakkak ki Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Bakara, 109)
“Fakat bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya (kendisinden) yüz çevirmesinden endişe ederse, o takdirde anlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine bir günah yoktur. Hem sulh (anlaşmak) daha hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa yatkındır. Ama iyilik eder ve (geçimsizlikten) sakınırsanız, artık şüphesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.” (Nisa, 128)
Kur an- Kerimde “nefis” kelimesinin “ruh” manasında kullanıldığı yerler
Nefisler, birleştirildiği (ruhlar, bedenlerle bir araya getirildiği) zaman!” (Tekvir, 7)
“Allah, ölümleri anında nefisleri(n ruhlarını) alır. Ölmeyenleri ise uykularında (bir nevi‘ ölüme mahkum eder). Böylece, üzerlerine ölümle hüküm verdiği kimseleri(n ruhlarını) tutar; diğerlerini ise, belirli bir vakte (öleceği zamana) kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda, ibret alacak bir kavim için nice deliller vardır. (Zümer, 42)
Nefsin asıl lügat manası: Hazır lezzetlere düşkün güç veya hal.
Ruh un asıl lügat manası: Hayat unsuru, can, canlılık, nefes
Kur’ân-ı Kerim bazen nefis kelimesini ruh manasında da kullanır. Çünkü nefsin lügatta geçen başka bir tabiri de ruh, can, hayattır. Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Ruh ve nefis Kur’ân-ı Kerim’de aynı manada mı zikredilmiştir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com