" Sünnet-i Seniyye " 1 yorum

 

 Peygamber Efendimiz (asm) nasıl kıyafetleri tercih ederdi?

Resulullah’ın (asm) kıyafetleri nasıldı? Giyim adapları nelerdir? Peygamber Efendimiz’in (asm) ümmetine tavsiye ettiği kıyafetler nelerdir? Peygamber Efendimiz’in (asm) hoş görmediği kıyafetler hangileridir?

Cevap:

Peygamber Efendimiz (asm) elde edilen kıyafetin en iyisinin giyilmesini tavsiye ederdi

Hz. Hasan (ra):
“Peygamber Efendimiz (asm) bize; elde edebildiğimizin en iyisini giymemizi ve bulabildiğimiz en hoş kokuları sürünmemizi emrederdi” (Buhari)
Ebu’l Ahvas (ra), babasından naklederek şöyle demiştir:
“Resulullah’ın (asm) yanına girmiştim elbisemi pejmürde durumda görünce bana:
“Senin malın mülkün var mıdır?” buyurdu. Ben de:
“Her cins maldan Allah bana vermiştir.” dedim.
“Öyleyse malın varsa üzerinde görünsün.” buyurdular. (Ebu Davud, Tirmizi)

Peygamber Efendimiz (asm) giyim-kuşam konusunda şu ölçüleri vermiştir:

• İsraftan sakınmak,
• Giyinmeyi; kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak,
• İçinde bulunan sosyal sınıfın imkân ve şartlarına uygun biçimde giyinmek.

Peygamber Efendimiz’in (asm) kıyafetlerinde tercih ettiği renkler

Beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giymişlerdir. Ancak kendileri (asm) iklim icabı beyaz rengi tercih ettikleri gibi Müslümanların da beyaz giymelerini tavsiye etmişlerdir.
“Sizlere beyaz elbiseyi tavsiye ederim. Dirileriniz beyaz elbise giysin; ölülerinizi de beyaz bez ile kefenleyin. Zira o, sizin giyeceklerinizin en hayırlısıdır.” (Ahmed Bin Hanbel)
Ebu Rimse’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
“Resulullah (asm) iki yeşil elbise giyinmiş olarak yanımıza çıkmıştı.” (Müslim)

Peygamber Efendimiz’e (asm) elbiselerin en sevimlisi gömlekti

“Resulullah’a (asm) elbisenin en sevimlisi gömlekti.” (Buhari, Ebu Davud)
Ümmü Seleme (ra) :
“Resulullah (asm) nezdinde en sevimli giyecek kamis (gömlek) idi. Peygamber Efendimiz’in (asm) gömleklerinin kol uçları bileklerine kadardı. Yakasız gömlek giyerdi.” (Peygamberimiz’in Şemaili)

Peygamber Efendimiz (asm) hırka giymeyi de severdi

Enes’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
“Resulullah’ın (asm) en çok sevdiği elbise yemen kumaşından dokunmuş hırka idi.” (Tirmizi, Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz’in (asm) yünden dokunmuş kıyafet giydikleri de olmuştur

Peygamber Efendimiz (asm) pamuktan yapılmış giyecekler yanında yünden dokunmuş elbise de giymiştir. (Peygamberimiz’in Şemaili)

Peygamber Efendimiz (asm) siyah sarık kullanırdı

"Arar Bin Hureys’den (ra) şöyle demiştir:
Ben, Peygamber’i (asm) minber üzerinde hutbe okurken ve başında siyah bir sarık varken gördüm.” (Müslim)
İbn-i Ömer’den (ra) rivayet edildiğine göre:
Peygamber (asm) Mekke'nin fetih günü başında siyah bir sarık olduğu halde (Mekke'ye) girdi." (İbn-i Mace)
Bu hadisler, siyah sarık giymenin müstehaplığına delalet eder. Bu müstehaplık hem hutbe ve namaz ibadeti yapılırken hem de sair zamanlara şümullüdür.

Peygamber Efendimiz (asm) sarığının bir ucunu omuzlarının arasına sarkıtırdı

İbn Ömer’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
“Resulullah (asm), sarık sardığı zaman sarığın ucunu iki omuzu arasına sarkıttı.” (Nesai, Ebu Davud)
Amr Bin Hureys’den (ra) şöyle söylemiştir:
Resulullah (asm), başında siyah bir sarık ve sarığın uçlarını omuzları arasına sarkıtmış vaziyette gözlerimin önündedir, sanki O'na (asm) bakıyorum." (İbn-i Mace)
Medineli bir ihtiyar, şöyle demiştir:
Ben Abdurrahman Bin Avf’ı (ra):
"Resulullah (asm) bana sarık sardı. Uçlarının birini önüme (diğerini de) arkama sarkıttı." derken işittim.” (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz’in (asm) yeni elbise giydiğinde yaptığı dua

Resulullah (asm) yeni bir elbise giydiği zaman o elbiseyi sarık gömlek vs. olarak ismini belirtir ve şöyle dua ederdi:
“Allah’ım sana hamdolsun, bunu bana sen giydirdin senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum şerrinden ve şerde kullanılmasından da sana sığınırım.” (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) peştamal bulamayanların şalvar, ayakkabı bulamayanların mest giymesini tavsiye etmiştir

İbn Abbas’tan (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
Resulullah’ı (asm) Arafat’ta konuşurken işittim şöyle diyordu:
“İzar (belden aşağıya örtecek peştamal) bulamayanlar şalvar giysin, ayakkabı terlik bulamayanlar da mest giysin.” (Buhari, Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) elbisenin eteğini yere sürmek konusunda ümmetini uyarmıştır

“Kibirlenerek, böbürlenerek giydiği elbisenin eteğini yerde sürüyenin Allah kıyamette yüzüne bakmaz.” (Ebu Davud, Nesai)
“Kim kibrinden dolayı elbisesini yerlerde sürürse kıyamet günü Allah onun yüzüne rahmet nazarıyla bakmaz.” (İbn Mace, Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz’in (asm) erkeklere elbise uzunluğu konusunda tavsiyesi

Huzeyfe’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir: Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Elbisede uzunluk ölçüsü bacakların yarısına kadardır. Daha uzatmak isteyen biraz daha indirsin. Daha fazla uzatmak isteyen biraz daha uzatsın. Çünkü elbisenin topuklarda hakkı yoktur.” (İbn Mace, Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) hanımlara etek uzunluğu konusunda tavsiyesi

İbn Ömer’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Kim kibrinden dolayı eteklerini yerlerde sürüklerse Allah ona rahmet bakışıyla bakmaz.”
Bunun üzerine Ümmü Seleme dedi ki:
Ey Allah'ın Resulü kadınların etekleri nasıl olmalı? Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Erkeklerinkinden bir karış fazla uzatırlar.” Ümmü Seleme:
“O zaman ayakları gözükür.” deyince Resulullah (asm):
“Öyleyse erkeklerinkinden bir arşın boyu uzatırlar bundan fazla da uzatamazlar.” buyurdu. (Tirmizi, Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) elbisenin boyunun topukları aşmasını hoş görmemiştir

Ebu Hureyre’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Topuklardan aşağıda olan elbiseler ateştedir.” (İbn Mace, Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz (asm) ümmetinin erkeklerine ipek giymeyi yasaklamıştır

“Resulullah (asm), içerisinde ipek karışımı bulunan kumaşla kırmızıya çalan sarımtırak renkli kumaştan yapılan elbiseyi giymeyi yasaklamıştır.” (Nesai, Müslim)
“İpek elbise giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılınmıştır.” (Müslim)
“Dünyada ipek giyen onu ahirette asla giyemez.” (Müslim, Ebu Davud)
Ömer Bin Hattab (ra) anlatıyor:
“Mescidin kapısında çizgili ipekten dokunmuş elbise satılıyordu. Peygamber’e (asm):
“Ey Allah'ın Resulü! Bundan alsan da Cuma günleri ve yanına gelen heyetlere giyseniz” dedim. Bunun üzerine Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
“Bu cins elbiseleri ahirette nasibi olmayanlar giyer.” Sonraları o elbiselerden bir elbise Resulullah’a (asm) getirildi. O da onlardan birini bana gönderdi. Ben de:
“Ey Allah’ın Resulü! Sen bu elbiseyi bana gönderiyorsun hâlbuki bu elbise hakkında şöyle böyle demiştin” dedim. Bunun üzerine Resulullah (asm):
“Onu sana giyesin diye vermedim, onu sana birilerine giydiresin diye veya satıp parasından istifade edesin diye verdim.” buyurdu. Ömer de onu (anne bir kardeşi olan) müşrik birine verdi. (Müslim, Ebu Davud)
Ebu Salih El Hanefiyye’den (ra) rivayete göre, şöyle demiştir:
Hz. Ali’den (ra) işittim şöyle diyordu:
Resulullah’a (asm) ipekli kumaştan çizgili bir elbise hediye ettiler, O da onu bana gönderdi. Onu giyince yüzünden bana kızdığını anladım ve şöyle buyurdu: “Onu sana giyesin diye vermedim.” Çıkarıp kadınlara vermemi emretti. Ben de kadınlar arasında bölüştürdüm. (Müslim, İbn Mace)

Peygamber Efendimiz (asm) bazı durumlarda ipek giyilmesine müsaade etmiştir

Enes’den (ra) rivayete göre:
“Resulullah (asm), Abdurrahman Bin Avf ile Zübeyr Bin Avvam’a vücutlarındaki kaşıntıdan dolayı ipek gömlek giymelerine izin verdi.” (İbn Mace, Müslim)

Peygamber Efendimiz’in (asm) yasakladığı elbiseler

Ebu Hureyre’den (ra) rivayete göre:
Resulullah (asm) iki cins elbiseyi yasakladı:
1- Samma, denilen kolsuz ve cepsiz tulum gibi kullanışsız elbiseyle,
2- Tek kat olup vücudun organlarını gösteren bir elbiseyi giyerek müstehcen olmayı yasakladı.” (Nesai, Buhari) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Peygamber Efendimiz (asm) nasıl kıyafetleri tercih ederdi?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
Emin "27.7.2014 03:56" tarihinde demiş ki:
Bu güzel çalışmaya vesile olan herkesten Allah (c.c) razı olsun.

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com