" Tevbe ve İstiğfar " 1 ek soru var. 4 yorum

 

 Tevbe edenlere vadedilen müjdeler nelerdir?

Tevbenin neticeleri nelerdir? Tevbe edenlere vadedilen müjdeler nelerdir?

Cevap:

“Her ademoğlu çok hata işler. Hata işleyenlerin de en hayırlısı tevbe edenler (nâdim olarak hatasından dönenler) dir.” (Tirmizî)

Tevbe edenin bütün günahları bağışlanır. Göğe yükselecek kadar olsa dahi...

“Günahlarınız semaya ulaşacak kadar bile olsa, arkadan tevbe etmişseniz, günahınız mutlaka affedilir.” (Kütüb-i Sitte)
“Günahlarından tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” (Tirmizî)
”Hata yaparsanız, hatta günahlarınız göğe yükselecek kadar çok da olsa tevbe ettiğinizde Allah tevbenizi kabul eder, günahlarınızı bağışlar” buyurdu. (Tergib ve Terhib)
“Şüphesiz ki Allah tevbe ile beraber bütün bunları (bütün günahları) bağışlamaktadır. Günahları ne kadar büyük ve çok olursa olsun hiçbir kul Allah'ın rahmetinden asla ümidini kesmemelidir. Zira tevbe ve rahmet kapısı geniştir.” (İbn-i Kesir)
“ Tevbe eden, günah işlememiş gibi olur.” (Berîka)

Tevbe edenler cennetle müjdelenmiştir

“…Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler; oruç tutanlar, rükû’ edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten men’ edenler ve Allah’ın hududunu (ona riayet ederek) muhafaza edenlerdir. (Ey Habibim!) O müminlerin (cennetle) müjdele!” (Tevbe, 112)
“Ancak tevbe edip iman ederek Salih amel işleyenler müstesna: işte onlar hiçbir zulme uğratılmadan cennete gireceklerdir.” (Meryem, 60)

Tevbe istikbalde işlenecek günahlara karşı bir kalkandır

Tevbe, istikbalde işlenebilecek günahlara karşı bir kalkan hükmüne geçer. Ehl-i iman kimselerin, şeytanın ve müthiş din düşmanlarının şerrinden muhafaza için en mühim silah olan istiaze (Eûzü besmele) ve istiğfarla Allah’ın (cc) himayesine sığınmaları gerekmektedir.

Tevbe edenin geçmişte işlediği günahları sevap hükmüne geçer

Bir adam Resul-ü Ekrem’in (asm) huzuruna giderek:
“Ne dersin, bütün günahları işleyen, yapmadık kötülük bırakmayan bir kimse tevbe etse kabul olunur mu?” deyince:
“İslam dinine girdin mi?” buyurdu. Adam:
“Ben Allah’dan başka ibadet ve taate layık hiçbir ilah olmadığına, şehadet ederim” dedi. Hz. Peygamber (asm):
“Hayır, işler yapar, kötülükleri bırakırsın. O zaman Allah geçmişteki bütün yaptıklarını hayır amellere çevirir” buyurdu. Adam:
“İşlediğim günahları ve kötülükleri de mi?” dedi. Hz. Peygamber (asm):
“Evet” buyurdu:
Adam gözden kayboluncaya kadar: “Allah’ü Ekber (Allah her şeyden daha büyüktür.) Allah’ü Ekber, Allah’ü Ekber…” diyerek gitti. (Taberâni)
“Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar; hak bir sebep olmadıkça Allah’ın haram kıldığı canı öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa, bir günah ile (o günahın cezası ile) karşılaşır. Kıyamet günü ona azab katlanır ve onun içinde hor (ve hakir) bir kimse olarak ebediyen kalır. Ancak tevbe edip iman eden ve salih bir amel ile amel eden müstesna. İşte onlar var ya, Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah, Gafûr (çok bağışlayan) dır, Rahîm (çok merhamet eden) dir.” (Furkan, 68–70)

Tevbe edenler kurtuluşa ererler

“Fakat tevbe edip iman eden ve Salih amel işleyen kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenlerden olması umulur.” (Kasas, 67)

İstiğfar edenlere Allah (cc) azap etmez

“Hâlbuki sen onların içinde iken Allah onlara azab edecek değildi. Onlar istiğfar ederken de Allah onlara azab edici değildi.” (Enfal, 33)

Tevbe eden kimse Allah'ın (cc) dostluğunu kazanır

“Tevbe eden bir kimse, Allah’ın dostudur ve günahtan halis tevbe eden bir kimse, günahı olmayan bir kimse gibidir.” (İbn-i Mâce)
“…Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever.” (Bakara, 222)

Allah’ı (cc) en çok sevindiren ameli işlemiş olur

“Allah tevbe edenin tevbesinden dolayı, susamış kimsenin suya kavuşmasından, çocuğu olmayan birisinin baba olmasından ve bir şeyini kaybedenin yitiğini bulmasından daha çok sevinir.” (Ebü’l-Abbas)
“Allah’ın kulunun tevbesinden duyduğu sevinç, birinizin çölde kaybetmiş olduğu devesini bulmasından dolayı duyduğu sevinçten daha fazladır.” (Müslim, Tirmizî)

Tevbe günahların üzerine yamadır

“Mü’min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında onu tevbeyle yamayandır. Bahtiyar, tevbesi üzere ölendir.” (El-Bezzar)

Tevbe ile kalpteki siyah noktalar temizlenir

Günahların ruh ve kalplerde yaptığı müthiş tahribata karşı en mühim tamirat ve en kuvvetli silah tevbe ve istiğfardır.
“Kul bir hata işleyince kalbine siyah nokta düşer. Günah işlemekten vazgeçer, tevbe ve istiğfar ederse kalbi temizlenir. Günah işlemekte devam ederse nokta çoğalır, tamamen kalbini kaplar.” (Tirmizî)

Tevbe rızıkta berekete sebeptir

“Allah (cc) tevbe ve istiğfara devam eden kişiye her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır.” (Nesâi)
Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyor ki:
“Bir kimse, rızkı azaldığı zaman çok tevbe ve istiğfâr etsin! Zira Allah-u Teâlâ Nuh suresinde tevbe ve istiğfar edenlerin, günahlarını bağışlayacağını ve rızıklarını arttıracağını vaat ediyor.”

Günah hastalığının ilacı tevbedir

Hz. Katâde (ra) buyurdu ki:
“Size, hastalığınızı teşhis ettirip, tedavi çarelerini bulduran Kur’an-ı Kerim'dir. Hastalığınız günah işlemek, tedavisi ise, tevbe ve istiğfardır.” (Kütüb-ü Sitte)

Tevbe kalpleri yumuşatır

Hz. Ömer (ra) şöyle buyurmuştur:
“Tevbe edenlerle oturun, onların kalpleri yumuşak olur.” (Kütüb-ü Sitte)

Tevbe ile kişi meleklerin ahlakı ile ahlaklanmış olur

“Günahkârlara karşı nefsinde merhamet duymayan kimse, hiç olmazsa onların lehine (onlar için) tevbe ve istiğfar ile dua etsin. Zira yeryüzündekilere Allah (cc)’tan mağfiret dilemek meleklerin ahlakındandır.” (Kütüb-ü Sitte)

Kim Allah’tan (cc) günahların affını isterse, yetmiş bin melek onun için istiğfar eder

"…Beni ateşten korumanı istiyorum, günahlarımı bağışlamanı talep ediyorum. Çünkü senden başka günahları affeden yoktur" diye dua eder, (yalvar yakar olursa) Allah Teala Hazretleri, ona (rahmet) yüzüyle teveccüh eder ve yetmiş bin melek de kendisi için istiğfar eder." (Kütüb-i Sitte)

Kul tevbe ettiğinde kıyamet günü onun aleyhinde şahitlik yapacak hiçbir şey kalmaz

“Kul tevbe ettiğinde Allah onun günahlarını hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun organlarına unutturur. İşlediği yerdeki izlerini de yok eder. Ta ki Allah’ın huzuruna vardığında günah işlediğine dair aleyhinde şahitlik edecek bir şey bulunmasın.” (İbn-i Asâkir)

Tevbenin iki meyvesi vardır

İmam-ı Gazali Hazretleri: “Tevbe edenin iki meyvesi vardır. Onların birincisi:
• Günahları telafi etmektir. Öyle ki kişi günahı olmayan bir kimse gibi olur.
O meyvelerin ikincisi ise:
• Yüksek derecelere varmaktır. Öyle ki habib ve dost olur.” demiştir. (İhya’u Ulum’id-Din) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Tevbe edenlere vadedilen müjdeler nelerdir?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın
feryal "23.5.2011 23:24" tarihinde demiş ki:
hakikatler maazallah harika.tevbe edenlerin affedilip edilmedigine daiir bir belirti olmaması insanı mahsere kadar ya kabul görülmedyse die skarken nedn insanlarda yüz cevirirki onu8n için dua etmek duurken haki,katen kardesligin ne manada ifade edildigini kacıncı dereceden anlıorzki insanlar günahından dönmüş insanı bırakın ona dua edeni dahi dışlıorlar ve hata ediorz malesf ilmi seviyeye güvenmek ve karar almak yerine biraz muhasip olalım derim. kucaklamak kardeslktir bence kenetlemek
feryal "23.5.2011 23:28" tarihinde demiş ki:
allahım tevbemizle hatalarımızı günah ve kusurlarmızı affet azalarımıza unutturdugn gbi fesat insanlarımızada unuttur ilel ebed amin amin amin
feryal "23.5.2011 23:31" tarihinde demiş ki:
sa allahı sevindiren tvbe ne mutlu bize demek yerine tevbe etmekten insanları men edicez nerdeyse dışlayalım adına senin tevbende gecmez dicez demeye getirenler umarım okurlar bu sayfaya bayıldmmm a.e. razı olsn
feryal "23.5.2011 23:33" tarihinde demiş ki:
sa.yorumlarımı incelerken bana tercüman oldugunuzu sanmayın ben sadece sevdigm insanların gereksiz dışlanarak kaybedilmesini sindiremıorm bu konuda bu sayfa harika teşk.teşk.teşk

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com