" Zekat " 1 ek soru var. Henüz yorum yapılmamış.

 

 Borç olarak verilen paranın zekatı nasıldır?

Alacaklı olan kişi borç olarak verdiği malın zekatını ne zaman ödemelidir?

Cevap:

Alınacak borcun zekatı ele geçtikten sonra farz olur
Alınacak borcun zekatı ele geçtikten sonra verilebilir, ele geçmeden vermek farz kılınmamıştır. Zira zekatın farz olmasının şartlarından biri de nisaba tam malik olmaktır.
Zekatın farz olmasının şartlarından birisi de, temellük yani kişinin mala tam sahip olmasıdır.
Tam temellük, malın kişinin elinin altında bulunmasıdır. Mal, bulunduğu halde, kişinin elinin altında olmazsa, (eline almadan önce, kadının kocasında olan mehri gibi) veya mal elinde oldu-ğu halde, kişi ona tam sahip olmazsa, (mükatep veya borçlu gibi) bu gibi kimselere zekat vermek farz olmaz. (El İhtiyar)
İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye (ra) göre, borçlar üç mertebededir :
a)- Zayıf Alacaklar: .Bunlar, vasiyyet gibi, asla hiç bir şeyin karşılığı olmayan borçlarla; mehir, muhalaa, dem-i amd'den musâla-ha, diyet ve kitabet gibi mal olmayan şeylerin bedelleri olarak sabit ve hasıl olan ve talep edilen borçlardır. Bunlar, alınıp, üzerinden 1 bir yıl geçmedikçe, zekatlarının verilmesi gerekmez.
b)- Vasat Alacaklar: Ticaret malları veya hayvanlar gibi olmayan malların bedelleri (yani, havaic-i asliyeden olan, yenilen, içilen, giyilen ve benzeri malların bedelleri ile, kiralanan ev ve akarların ücretleri gibi şeylerden dolayı olan alacaklar, Vasat Alacaklardır. Sahih olan rivayete göre, bu borçların bir sene geçmesinden sonra, alınan nisab miktarının zekatı verilir.
c.- Kuvvetli Alacaklar: Ticaret mallarının bedeli (yani, yanında bir- sene baki kalarak zekatı lazım gelen paralar, emsali mallar ve sevâimin" bedeli olan alacaklar da, Kuvvetli Alacaklaradır. Bunların miktarı, nisaba baliğ olur ve üzerinden de bir yıl geçerse, alındığı zaman zekatı yerilir.
Emin bir kişide alacağı bulunan, dilerse alacağının zekatını elindeki hazır paradan verebilir
Alınabilecek bir para, hazır para gibidir. Onun için emin bir alacağın zekatı hazır paradan verilebilir. (Camiu's-Sağir) Kaynak: https://www.sorusorcevapbul.com - Borç olarak verilen paranın zekatı nasıldır?

Bize Soru Sorun
Yorum Yapın

1430 - 1438 © www.SoruSorCevapBul.com